Siedlce University of Natural Sciences and Humanities - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
last data migration: ~9 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document (Polish version): 1 day and ~10 hours ago
Sorry, this page in available in Polish only.
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki.

21.02.2020
Uwaga !!! Studenci kierunków informatyka, chemia I rok, rolnictwo i zootechnika studia II stopnia

W dniu 25.02.2020 roku od godziny 10:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium rektora (możliwość aplikowania w systemie o stypendium rektora do 15 marca 2020 r. do godz. 12:00, następnie wniosek należy wydrukować i złożyć we właściwym dziekanacie do 15 marca 2020 r.) oraz aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi (ww. wnioski należy również wydrukować i złożyć we właściwym dziekanacie).
Regulamin świadczeń dla studentów UPH dostępny jest na stronie uczelni https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.
W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z odpowiednim dziekanatem.

20.02.2020
Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Na studiach stacjonarnych I stopnia uruchomione zostaną przedmioty:
  • Wiedza o sztuce
  • Prawo karne w praktyce
  • Zwyczaje akademickie i dobre maniery
  • Teoria i praktyka rynku pracy
  • Naukowe podstawy zdrowia i urody
  • Chór akademicki

Na studiach stacjonarnych II stopnia uruchomione zostaną przedmioty:
  • Prawa człowieka
  • Synergia w zespołach i organizacjach
  • Informacja w służbach wywiadowczych
  • Świat symboli wizualnych: malarstwo, film, życie codzienne

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostaną uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.
Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 23 lutego 2020 r. Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.


14.02.2019
Studenci

W dniach 17.02. – 23.02.2020 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.

Rozpoczną się one o godz. 8.00.

Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Grupy są dedykowane dla poszczególnych programów studiów!! Obowiązuje również podział na grupy żeńskie i męskie. W rejestracji studentom domyślnie wyświetlane są te grupy do których mają prawo zapisu. Aby wyświetlić pozostałe grupy należy odznaczyć pole „Ukryj przedmioty, na które nie mogę się zarejestrować” W celu uzyskania większej ilości informacji na temat danej grupy należy kliknąć w link „szczegóły”.

Osoby, które z różnych powodów nie zapiszą się w systemie USOS na te zajęcia, proszone są o osobiste zgłoszenie się do Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 3-go Maja 54. b
UWAGA STUDENCI
- DOTYCZY STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Termin realizacji przysposobienia bibliotecznego został wydłużony do 17.02.2020 do godziny 13:00. Test on-line dostępny jest pod adresem https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy

W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego należy w terminie do 17 lutego 2020 roku rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie usos. Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.

06.02.2020
UWAGA STUDENCI

Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Logopedia z audiologią (sem. 6),
2. Logistyka (sem. 4),
3. Kryminologia stosowana (sem. 6),
4. Pedagogika – (sem. 6),
5. Turystyka i rekreacja (sem. 4)

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Historia (sem. 4),
2. Administracja (sem. 4),
3. Kryminologia (sem. 4)
4. Pedagogika (sem. 4),
5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (sem 4.),
6. Pedagogika specjalna (sem. 4),
7. Chemia (sem. 4)

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu

Zapisy trwają do 14 lutego 2020 r.

UWAGA: Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów.

UWAGA STUDENCI
- DOTYCZY STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Przypominamy o konieczności realizacji przysposobienia bibliotecznego.
Od 2 stycznia 2020 roku dostępny jest on-line test ze szkolenia bibliotecznego.https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy
W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego należy w terminie do 8 lutego 2020 roku rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie usos. Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.

29.10.2019
Uwaga Studenci

Dnia 30.10.2019 roku o godz. 8.00 rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni.

Rejestracja trwa do dn. 22.11.2019 r. (włącznie). Aby dokonać rejestracji należy wcześniej obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest ona automatycznie generowana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

Termin egzaminu 6.12.2019r. (sobota), godz. 10.00 Rozpoczęcie rejestracji o godz. 09:30.

Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.

UWAGA: liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres marta.czarnocka(małpa)uph.edu.pl(Marta Czarnocka).


23.10.2019
Studenci

Przypominamy, iż możliwość aplikowania w systemie o stypendium rektora będzie możliwa tylko dzisiaj (tj.: 23 październik 2019 r.) do godz. 12:00. Wnioski należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do 23 października 2019 r.


17.10.2019
Studenci

Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi można składać do dnia 30 października 2019 r. Jednocześnie przypominamy, iż wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH w terminie do 23 października 2019 r. (możliwość aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora do 23 października 2019 r. do godz. 12:00)


14.10.2019
Studenci

Dzisiaj tj. 14 października 2019 r. od godziny 12:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego oraz aplikowanie o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo doktoranci będą mogli od dzisiaj również aplikować o przyznanie zapomogi.


10.10.2019
Studenci

Dzisiaj tj. 10 października 2019 r. od godziny 12:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium rektora (możliwość aplikowania w systemie o stypendium rektora do 23 października 2019 r. do godz. 12:00) oraz aplikowanie o przyznanie zapomogi. Wnioski należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH w terminie do 23 października 2019 r.

Cały czas czekamy na dostosowanie przez dostawcę oprogramowania systemu USOS i USOSWeb do ustawy 2.0, wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym informujemy, iż harmonogram wnioskowania o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.

W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z odpowiednim dziekanatem.


02.10.2019
Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.
Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu,ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.
Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.
Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 15 października 2019 r. Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.

Informacje o przedmiotach zakwalifikowanych do dalszej rejestracji znajdziecie tu.
02.10.2019
UWAGA STUDENCI !!!

W związku z tym, iż po stronie dostawcy oprogramowania systemu USOS i USOSWeb nadal trwają intensywne prace nad dostosowaniem do ustawy 2.0 a więc i opracowaniem nowego mechanizmu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów ww. systemów, nie ma możliwości na dzień dzisiejszy naboru wniosków stypendialnych. Monitorujemy sprawę dostosowania sytemu, jesteśmy gotowi na niezwłoczne zainstalowanie odpowiednich poprawek, które pozwolą na sprawne z niego korzystanie, jak tylko zostaną one przygotowane przez dostawcę oprogramowania. W związku z powyższym informujemy, iż harmonogram wnioskowania o stypendium rektora dla studentów oraz stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

UWAGA DOKTORANCI !!!

W związku z tym, iż po stronie dostawcy oprogramowania systemu USOS i USOSWeb nadal trwają intensywne prace nad dostosowaniem do ustawy 2.0 a więc i opracowaniem nowego mechanizmu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów ww. systemów, nie ma możliwości na dzień dzisiejszy naboru wniosków stypendialnych. Monitorujemy sprawę dostosowania sytemu, jesteśmy gotowi na niezwłoczne zainstalowanie odpowiednich poprawek, które pozwolą na sprawne z niego korzystanie, jak tylko zostaną one przygotowane przez dostawcę oprogramowania. W związku z powyższym informujemy, iż harmonogram wnioskowania o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę zostanie udostępniony w najbliższych dniach.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów (wzór wniosku dostępny na stronie uczelni w zakładce stypendia) można składać w odpowiednim Dziekanacie.
23.09.2019
UWAGA STUDENCI !!!


Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Pielęgniarstwo (sem. 3),
2. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem 3),
4. Filologia – (sem. 5),
5. Filologia polska (sem. 5),
6. Historia (sem. 5),
7. Chemia (sem 7),
8. Matematyka (sem. 5),
9. Informatyka (sem. 3),
10. Administracja (sem. 5),


Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Rolnictwo (sem. 2),
2. Zootechnika (sem. 2),
3. Filologia, sp. język angielski w biznesie z translatoryką (sem. 3)
4. Filologia polska (sem. 3),
5. Informatyka (sem 2.)


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu

Zapisy trwają do 30 września 2019 r.

UWAGA: Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów.12.09.2019
UWAGA STUDENCI !!!

W roku akademickim 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium rektora będą generowane z systemu USOSweb. W związku z tym, studenci, którzy będą wnioskowali o ww. stypendium powinni zweryfikować w systemie czy mają wpisane wszystkie oceny i czy są one poprawne. W celu uzupełnienia ewentualnych braków proszę kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot. W przypadku braku zaliczenia roku nie będzie możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium.
UWAGA STUDENCI

Osoby, które zostały przyjęta na studia w tegorocznej rekrutacji i mają problemy z zalogowaniem się do systemu USOSweb (usosweb.uph.edu.pl) proszoną są o dokonanie zmiany hasła poprzez formularz do logowania do systemu UsosWeb ( https://cas2.uph.edu.pl/passwd-change/reset/email). W formularzu należy wpisać adres email podany w systemie IRK (irk.uph.edu.pl), następnie zalogować się na pocztę. W treści maila znajdować będzie się link po kliknięciu na który otworzy się nowa karta w przeglądarce z formularzem do wpisania nowego hasła do systemu. Jeśli podczas odzyskiwania hasła i wpisaniu adresu email pojawi się komunikat: „Nie znaleziono użytkownika o adresie email…” to prawdopodobnie proces immatrykulacji dla danego konta jeszcze się nie zakończył. O termin zakończenia procesu immatrykulacji należy pytać dziekanat.

22.05.2019
UWAGA STUDENCI !!!

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK!!! 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent[malpa]pbs.pl20.05.2019
UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI !!!W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Nowa ustawa wprowadza m.in. następujące bardzo ważne zmiany:

art. 88 ust 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zgodnie z interpretacją MNiSW w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (na dzień dzisiejszy jest to kwota 528,00 zł - z zastrzeżeniem, że kwota może ulec zmianie, gdyż jest ona określana w drodze rozporządzenia), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na treść zaświadczenia - sama informacja iż student nie korzysta/korzysta z pomocy OPS nie jest wystarczająca. Treść zaświadczenia jest ściśle określona przez ustawę, po raz kolejny przypominamy, iż musi to być zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

art. 93 ust. 2 pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

MNiSW wskazuje, iż doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia po¬mocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrot-nego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.