Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 27 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki.

21.12.2020

UWAGA STUDENCI
- DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Przypominamy o konieczności realizacji Przysposobienia bibliotecznego.
Od 4 stycznia 2021 roku dostępny będzie test on-line z Przysposobienia bibliotecznego (E-szkolenia) https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy W celu uzyskania zaliczenia z Przysposobienia bibliotecznego (E- szkolenia) należy w terminie do 19 lutego 2021 roku rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH będą wpisywać zaliczenie w systemie USOS. Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG - mail infobib@uph.edu.pl tel. 25 643 17 48.

03.11.2020

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Przypominamy o możliwości wykupienia ubezpieczenia od NNW – termin opłacenia składki upływa dnia 21 listopada 2020 r.

Składka roczna za jednego studenta wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 28.000 zł.. Studenci realizujący praktyki zawodowe winni w szczególności przystąpić do ubezpieczenia z uwagi na wymagania instytucji przyjmujących na praktyki. Składkę roczną należy wpłacić w dziekanacie lub za pośrednictwem portalu ubezpieczeniowego.

Okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przez 24 godziny na dobę na terenie uczelni jak i poza nią (w domu, pracy).

Szczegóły na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/ubezpieczenie-studentow
19.10.2020
UWAGA !!!

Dziś w nocy miała miejsce awaria z powodu, której niektóre osoby nie mogły zalogować się do poczty uczelnianej. Awaria została usunięta i wszyscy studenci powinni już móc bez przeszkód zalogować się do systemu. Osoby, które w dalszym ciągu mają problemy z zalogowaniem się, proszone są o kontakt na adres email: usosweb@uph.edu.pl
16.10.2020
UWAGA !!!

Studenci kierunku zootechnika, rolnictwo, informatyka oraz chemia studia II stopnia (studia trwają trzy semestry) muszą wypełnić wniosek o przyznanie stypendium rektora w aplikowaniu o stypendium rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021. W sytuacji gdy student wypełnił aplikowanie o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 należy je usunąć z systemu USOSWeb i postąpić zgodnie z ww. informacją.

15.10.2020
Studenci


Od 16 października 2020 roku od godziny 9:00 zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 30 października 2020 r.

UWAGA !!!

Aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 25 października 2020 r. do godz. 23:59 , następnie system zostanie zamknięty (uwaga do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 26 października 2020 r.

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.

W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z odpowiednim dziekanatem.

Dodatkowo w przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkurs. Jest określony ścisły termin do którego należy złożyć kompletny wniosek tj. 26 października 2020 r. Wszystkie dokumenty, które wpłynął po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

Doktoranci

Od 16 października 2020 roku od godziny 9:00 zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Wnioski należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 30 października 2020 r.


02.10.2020
Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 14 października 2020 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są poprzez system Usosweb. Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „REJESTRACJE ŻETONOWE”.


02.10.2020
Studenci

Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

Terminy aplikowania w systemie USOSweb oraz terminy i miejsce składania wniosków w wersji papierowej będą określone w późniejszym komunikacie.

Doktoranci


Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy wypełnić najpierw oświadczenie o dochodach.

Stypendium rektora należy złożyć w formie papierowej (wzór określa załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Terminy aplikowania w systemie USOSweb oraz terminy i miejsce składania wniosków w wersji papierowej będą określone w późniejszym komunikacie.


22.09.2020
Uwaga studenci

W dniach 28.09 – 30.09.2020 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.
Rozpoczną się one o godz. 8.00.
Wszyscy studenci drugiego roku (sem.3) studiów stacjonarnych I stopnia oraz kierunek Pielęgniarstwo sem. 7 otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Osoby, które z ważnych powodów nie zapiszą się w systemie USOS na te zajęcia, proszone są o kontakt mailowy - ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Osoby zainteresowane realizacją zajęć wychowania fizycznego poprzez jazdę konną (liczba miejsc ograniczona) zapisują się do grup mailowo – agata.danielewicz@uph.edu.pl


22.09.2020
Uwaga studenci

Od jutra (22.09.2020) ruszaj zapisy na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Administracja (sem. 5),
2. Chemia (sem. 7)
3. Filologia (sem. 5),
4. Filologia polska (sem. 5),
5. Historia (sem. 5),
6. Inżynieria procesów technologicznych (sem. 5),
7. Matematyka (sem. 5)

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu

Zapisy trwają do 25 września 2020 r.

UWAGA: Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów.
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są poprzez system Usosweb. Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „REJESTRACJE ŻETONOWE”.


08.07.2020
Uwaga studenci

Na naszej Uczelni uruchomiona została elektroniczna karta obiegowa, która zastępuje dotychczasową obiegówkę papierową. Dla osób kończących studia w systemie UsosWeb są wystawiane obiegówki, które należy wypełnić. Karta obiegowa dostępna jest w systemie UsosWeb w zakładce „DLA WSZYSTKICH” -> Obiegówki. Należy odpowiedzieć na pytania skierowane bezpośrednio do studenta jak również obserwować stan wypełnienia całej karty.


08.06.2020
Uwaga studenci

Ze względów technicznych dzisiejsze rejestracje zostały przełożone. O ich wznowieniu zostaną Państwo powiadomieni z jednodniowym wyprzedzeniem. Przepraszamy za zaistniała sytuację.


29.04.2020
Bezpłatne kursy językowe eTutor już dostępne.

Od dziś możesz w pełni korzystać z największego serwisu do nauki języków online w Polsce - eTutor. To nowoczesna platforma, która pozwoli Ci w szybki sposób poznać angielski. Bez stresu, ograniczeń i przede wszystkim bez wychodzenia z domu.

Aby rozpocząć darmowy kurs, załóż konto na platformie eTutor do 10.05.2020 r. Wejdź na: https://www.etutor.pl/zapisy/uph-siedlce i ucz się z przyjemnością!

Co znajduje się w pakiecie?

W Twoim pakiecie znajdziesz aż 3 kursy na każdym poziomie zaawansowania. eTutor angielski na poziomach A1-C2, przystępny kurs Business English i Travel English.

Zarejestruj się i zainwestuj w swój rozwój! Z konta możesz korzystać bezpłatnie do 31.08.2020 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie warunków uczestnictwa - prosimy o kontakt z działem obsługi klienta eTutor: pomoc@etutor.pl, pn-pt 9:00-17:00, tel. 795 95 95 90.


28.04.2020
Uwaga – studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 568), stanowi, iż z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym w sytuacji gdy student ubiega się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych i jego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony straciło ważność, podczas wypełniania wniosku o przyznanie ww. stypendium w systemie USOSweb w miejscu „Jeśli orzeczenie jest czasowe, to wprowadź datę końca jego ważności:” należy wpisać datę 30.06.2020 r.


01.04.2020
Uwaga studenci

Osoby mające przyznany warunek krótkoterminowy z Przysposobienia bibliotecznego maj możliwość rozwiązania testu znajdującego się pod adresem https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy


27.03.2020
W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie możliwości otrzymania zapomogi.

Informujemy, iż obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i ograniczeniem w funkcjonowaniu pracodawców, może być w szczególności: umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenie lub o dzieło), rachunki składane na podstawie takich umów, zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć ogół warunków np.: materialnych, rodzinnych, społecznych i zdrowotnych. Brak jest możliwości przyznania zapomogi z powodu powołania się na wprowadzenie stanu epidemii. Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymanie zapomogi jest możliwe po udokumentowaniu trudnej sytuacji życiowej.

Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta. W przypadku tego konkretnego świadczenia nie można wprowadzić jednakowego dla wszystkich sposobu oceny wniosków.

Po wypełnieniu wniosku w systemie USOSweb wskazane i dopuszczalne jest wysłanie maila do odpowiedniego dziekanatu z prośbą o wstępną weryfikację i wskazanie ewentualnych braków. Jednak, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, wypełnienie wniosku wraz z załącznikami w systemie USOSweb, nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia go w formie papierowej. Ze względu na zalecane ograniczanie kontaktów bezpośrednich polecamy wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu Wydziału lub za pomocą systemu ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej - UPH/skrytka).

Chcemy zapewnić, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów będzie przebiegała w miarę możliwości bez zakłóceń.
24.03.2020
UWAGA STUDENCI

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, informujemy, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów będzie przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń.

Wnioski o świadczenia należy składać elektronicznie przez system USOSweb dołączając do wniosku skany niezbędnych dokumentów, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. (treść Regulaminu i inne niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej uczelni https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow ).

Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy wysłać pocztą. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym dziekanatem.

Prorektor ds. studiów
dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni


06.03.2020
Uwaga studenci

Dnia 10.03.2020 roku o godz. 8.00 rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni.

Rejestracja trwa do dn. 5.04.2020 r. (włącznie). Aby dokonać rejestracji należy wcześniej obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest ona automatycznie generowana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

Termin egzaminu 24.04.2020r. (sobota), godz. 10.00 Rozpoczęcie rejestracji o godz. 09:30

Miejsce: Aula Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39.

UWAGA: liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres marta.czarnocka(małpa)uph.edu.pl (Marta Czarnocka).


21.02.2020
Uwaga !!! Studenci kierunków informatyka, chemia I rok, rolnictwo i zootechnika studia II stopnia

W dniu 25.02.2020 roku od godziny 10:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium rektora (możliwość aplikowania w systemie o stypendium rektora do 15 marca 2020 r. do godz. 12:00, następnie wniosek należy wydrukować i złożyć we właściwym dziekanacie do 15 marca 2020 r.) oraz aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi (ww. wnioski należy również wydrukować i złożyć we właściwym dziekanacie).
Regulamin świadczeń dla studentów UPH dostępny jest na stronie uczelni https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.
W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z odpowiednim dziekanatem.

20.02.2020
Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Na studiach stacjonarnych I stopnia uruchomione zostaną przedmioty:
 • Wiedza o sztuce
 • Prawo karne w praktyce
 • Zwyczaje akademickie i dobre maniery
 • Teoria i praktyka rynku pracy
 • Naukowe podstawy zdrowia i urody
 • Chór akademicki

Na studiach stacjonarnych II stopnia uruchomione zostaną przedmioty:
 • Prawa człowieka
 • Synergia w zespołach i organizacjach
 • Informacja w służbach wywiadowczych
 • Świat symboli wizualnych: malarstwo, film, życie codzienne

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostaną uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.
Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 23 lutego 2020 r. Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.


14.02.2019
Studenci

W dniach 17.02. – 23.02.2020 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.

Rozpoczną się one o godz. 8.00.

Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Grupy są dedykowane dla poszczególnych programów studiów!! Obowiązuje również podział na grupy żeńskie i męskie. W rejestracji studentom domyślnie wyświetlane są te grupy do których mają prawo zapisu. Aby wyświetlić pozostałe grupy należy odznaczyć pole „Ukryj przedmioty, na które nie mogę się zarejestrować” W celu uzyskania większej ilości informacji na temat danej grupy należy kliknąć w link „szczegóły”.

Osoby, które z różnych powodów nie zapiszą się w systemie USOS na te zajęcia, proszone są o osobiste zgłoszenie się do Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 3-go Maja 54. b
UWAGA STUDENCI
- DOTYCZY STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Termin realizacji przysposobienia bibliotecznego został wydłużony do 17.02.2020 do godziny 13:00. Test on-line dostępny jest pod adresem https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy

W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego należy w terminie do 17 lutego 2020 roku rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie usos. Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.

06.02.2020
UWAGA STUDENCI

Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Logopedia z audiologią (sem. 6),
2. Logistyka (sem. 4),
3. Kryminologia stosowana (sem. 6),
4. Pedagogika – (sem. 6),
5. Turystyka i rekreacja (sem. 4)

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Historia (sem. 4),
2. Administracja (sem. 4),
3. Kryminologia (sem. 4)
4. Pedagogika (sem. 4),
5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (sem 4.),
6. Pedagogika specjalna (sem. 4),
7. Chemia (sem. 4)

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu

Zapisy trwają do 14 lutego 2020 r.

UWAGA: Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów.

UWAGA STUDENCI
- DOTYCZY STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Przypominamy o konieczności realizacji przysposobienia bibliotecznego.
Od 2 stycznia 2020 roku dostępny jest on-line test ze szkolenia bibliotecznego.https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy
W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego należy w terminie do 8 lutego 2020 roku rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie usos. Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o osobisty kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.

29.10.2019
Uwaga Studenci

Dnia 30.10.2019 roku o godz. 8.00 rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni.

Rejestracja trwa do dn. 22.11.2019 r. (włącznie). Aby dokonać rejestracji należy wcześniej obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest ona automatycznie generowana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

Termin egzaminu 6.12.2019r. (sobota), godz. 10.00 Rozpoczęcie rejestracji o godz. 09:30.

Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.

UWAGA: liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres marta.czarnocka(małpa)uph.edu.pl(Marta Czarnocka).


23.10.2019
Studenci

Przypominamy, iż możliwość aplikowania w systemie o stypendium rektora będzie możliwa tylko dzisiaj (tj.: 23 październik 2019 r.) do godz. 12:00. Wnioski należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do 23 października 2019 r.


17.10.2019
Studenci

Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi można składać do dnia 30 października 2019 r. Jednocześnie przypominamy, iż wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH w terminie do 23 października 2019 r. (możliwość aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora do 23 października 2019 r. do godz. 12:00)


14.10.2019
Studenci

Dzisiaj tj. 14 października 2019 r. od godziny 12:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego oraz aplikowanie o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo doktoranci będą mogli od dzisiaj również aplikować o przyznanie zapomogi.


10.10.2019
Studenci

Dzisiaj tj. 10 października 2019 r. od godziny 12:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium rektora (możliwość aplikowania w systemie o stypendium rektora do 23 października 2019 r. do godz. 12:00) oraz aplikowanie o przyznanie zapomogi. Wnioski należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH w terminie do 23 października 2019 r.

Cały czas czekamy na dostosowanie przez dostawcę oprogramowania systemu USOS i USOSWeb do ustawy 2.0, wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym informujemy, iż harmonogram wnioskowania o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.

W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z odpowiednim dziekanatem.


02.10.2019
Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.
Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu,ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.
Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.
Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 15 października 2019 r. Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.

Informacje o przedmiotach zakwalifikowanych do dalszej rejestracji znajdziecie tu.
02.10.2019
UWAGA STUDENCI !!!

W związku z tym, iż po stronie dostawcy oprogramowania systemu USOS i USOSWeb nadal trwają intensywne prace nad dostosowaniem do ustawy 2.0 a więc i opracowaniem nowego mechanizmu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów ww. systemów, nie ma możliwości na dzień dzisiejszy naboru wniosków stypendialnych. Monitorujemy sprawę dostosowania sytemu, jesteśmy gotowi na niezwłoczne zainstalowanie odpowiednich poprawek, które pozwolą na sprawne z niego korzystanie, jak tylko zostaną one przygotowane przez dostawcę oprogramowania. W związku z powyższym informujemy, iż harmonogram wnioskowania o stypendium rektora dla studentów oraz stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

UWAGA DOKTORANCI !!!

W związku z tym, iż po stronie dostawcy oprogramowania systemu USOS i USOSWeb nadal trwają intensywne prace nad dostosowaniem do ustawy 2.0 a więc i opracowaniem nowego mechanizmu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów ww. systemów, nie ma możliwości na dzień dzisiejszy naboru wniosków stypendialnych. Monitorujemy sprawę dostosowania sytemu, jesteśmy gotowi na niezwłoczne zainstalowanie odpowiednich poprawek, które pozwolą na sprawne z niego korzystanie, jak tylko zostaną one przygotowane przez dostawcę oprogramowania. W związku z powyższym informujemy, iż harmonogram wnioskowania o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę zostanie udostępniony w najbliższych dniach.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów (wzór wniosku dostępny na stronie uczelni w zakładce stypendia) można składać w odpowiednim Dziekanacie.
23.09.2019
UWAGA STUDENCI !!!


Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Pielęgniarstwo (sem. 3),
2. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem 3),
4. Filologia – (sem. 5),
5. Filologia polska (sem. 5),
6. Historia (sem. 5),
7. Chemia (sem 7),
8. Matematyka (sem. 5),
9. Informatyka (sem. 3),
10. Administracja (sem. 5),


Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Rolnictwo (sem. 2),
2. Zootechnika (sem. 2),
3. Filologia, sp. język angielski w biznesie z translatoryką (sem. 3)
4. Filologia polska (sem. 3),
5. Informatyka (sem 2.)


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu

Zapisy trwają do 30 września 2019 r.

UWAGA: Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów.12.09.2019
UWAGA STUDENCI !!!

W roku akademickim 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium rektora będą generowane z systemu USOSweb. W związku z tym, studenci, którzy będą wnioskowali o ww. stypendium powinni zweryfikować w systemie czy mają wpisane wszystkie oceny i czy są one poprawne. W celu uzupełnienia ewentualnych braków proszę kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot. W przypadku braku zaliczenia roku nie będzie możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium.
UWAGA STUDENCI

Osoby, które zostały przyjęta na studia w tegorocznej rekrutacji i mają problemy z zalogowaniem się do systemu USOSweb (usosweb.uph.edu.pl) proszoną są o dokonanie zmiany hasła poprzez formularz do logowania do systemu UsosWeb ( https://cas2.uph.edu.pl/passwd-change/reset/email). W formularzu należy wpisać adres email podany w systemie IRK (irk.uph.edu.pl), następnie zalogować się na pocztę. W treści maila znajdować będzie się link po kliknięciu na który otworzy się nowa karta w przeglądarce z formularzem do wpisania nowego hasła do systemu. Jeśli podczas odzyskiwania hasła i wpisaniu adresu email pojawi się komunikat: „Nie znaleziono użytkownika o adresie email…” to prawdopodobnie proces immatrykulacji dla danego konta jeszcze się nie zakończył. O termin zakończenia procesu immatrykulacji należy pytać dziekanat.

22.05.2019
UWAGA STUDENCI !!!

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK!!! 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent[malpa]pbs.pl20.05.2019
UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI !!!W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Nowa ustawa wprowadza m.in. następujące bardzo ważne zmiany:

art. 88 ust 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zgodnie z interpretacją MNiSW w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (na dzień dzisiejszy jest to kwota 528,00 zł - z zastrzeżeniem, że kwota może ulec zmianie, gdyż jest ona określana w drodze rozporządzenia), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na treść zaświadczenia - sama informacja iż student nie korzysta/korzysta z pomocy OPS nie jest wystarczająca. Treść zaświadczenia jest ściśle określona przez ustawę, po raz kolejny przypominamy, iż musi to być zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

art. 93 ust. 2 pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

MNiSW wskazuje, iż doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia po¬mocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrot-nego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.