Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW MODUŁY DODATKOWE
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 99 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki. Resztę odkryjecie sami.
UWAGA!

Prace dyplomowe można zamieszczać w Archiwum Prac Dyplomowych znajdujące się pod adresem https://apd.uph.edu.pl. Na stronie tej można znaleźć również instrukcje dotyczące procesu archiwizacji.
Uwaga Studenci!!!


Dnia 27 kwietnia 2015 roku od godziny 15:00 rozpoczynają się rejestracje na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów UPH. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Terminy egzaminów TOEIC w roku akademickim 2014/15:

22.05.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Przyrodniczego. Termin zakończenia rejestracji 07.05.2015.

29.05.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych. Termin zakończenia rejestracji 14.05.2015.

12.06.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Termin zakończenia rejestracji 28.05.2015.

26.06.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Humanistycznego. Termin zakończenia rejestracji 11.06.2015.


Wszystkie egzaminy odbędą się w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

UWAGA STUDENCI!

Dziś (02.03.2015) o godz.17:00 uruchomiona zostanie kolejna tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopniaoraz pierwszego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość zapisu na przedmioty z listy.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI DRUGIEGO STOPNIA!

Uruchomiona została III tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Materiały XXI wieku”, „Antyczne dziedzictwo Europy”, „Życie wśród polimerów”, „Literatura polska wobec kultury postmodernistycznej”, "Chemia żywności - interesująco i prosto" muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA!


Zakończyła się pierwsza tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego.
W środę (25.02) o godz. 20:00 rozpocznie się druga tura rejestracji, która umożliwi zapisanie się osobom jeszcze niezarejestrowanym na zajęcia z WF'u lub dokonanie korekty zapisu z poprzedniej tury.

Przypominamy iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Rola nauki i kultury w zachowaniu polskości w okresie zaborów” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmiot ten nie będzie uruchomiony.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Materiały XXI wieku”, „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”, „Antyczne dziedzictwo Europy”, „Życie wśród polimerów”, „Literatura polska wobec kultury postmodernistycznej” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI!


Dnia 16 lutego o godzinie 20:00 rozpoczną się zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego. Planowany rozkład grup znajduje się tutaj. Grupy oznaczone CWM to grupy męskie, CWK to grupy żeńskie. Prosimy o zapisanie się do odpowiednich grup.

Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych otrzymali po jednym żetonie umożliwiającym zapis na zajęcia. Proszę sprawdzić, czy takowe żetony Państwo posiadają.

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy poniedziałkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Grupy wtorkowe dla studentów Wydziału Humanistycznego. Czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego. Grupy piątkowe dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej. Zapisy na te zajęcia będą możliwe na spotkaniu na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 24 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Kazimierzowskiej 3.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plZAJĘCIA NA MODULE KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA!

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 uruchomiono moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów I roku następujących kierunków studiów:

1) Studia stacjonarne I stopnia:
- filologia sp. filologia angielska
- matematyka
2) Studia stacjonarne II stopnia:
- dietetyka
- matematyka
- chemia
- filologia sp. filologia rosyjska
- biologia

Uwaga: nie rusza moduł dla studentów I roku studiów niestacjonarnych z powodu małej liczby chętnych.

Informujemy, że dnia 17 listopada 2014 r., o godz. 17.45 rozpoczynają się pierwsze zajęcia na module kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia obejmują wykłady z przedmiotów: podstawy pedagogiki i podstawy psychologii i odbywają się według następującego harmonogramu:

- Podstawy pedagogiki – wykład – dr Alicja Antas- Jaszczuk - poniedziałek, 17.11. 2014 r., godz. 17.45, s. 1.8
- Podstawy psychologii – wykład – dr Joanna Zienkiewicz - wtorek, 18.11. 2014 r., godz. 17.15, s. 1.7

UWAGA!
Szczegółowe rozkłady wraz z terminami zajęć przekazane zostaną na pierwszych zajęciach.


UWAGA STUDENCI!

W dniu dzisiejszym (04.02.2015) o godzinie 17:00 dla studentów I stopnia i o godzinie 20:30 dla studentów II stopnia rozpoczyna się pierwsza tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany- dotyczy następujących kierunków studiów:

1. Gospodarka przestrzenna (I rok)
2. Rolnictwo (I rok)
3. Turystyka i rekreacja – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (II rok studiów)
4. Dietetyka (I rok)
5. Zootechnika (II rok)
6. Filologia (I i II rok)
7. Filologia polska - do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (III rok)
8. Bezpieczeństwo narodowe (I rok)
9. Pedagogika – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (III rok studiów)
10. Administracja (II rok)
11. Logistyka (II i III rok)
12. Zarządzanie (I rok)
13. Chemia (I rok)
14. Matematyka (II rok)
15. Informatyka (I rok)
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (I rok)
2. Dietetyka (I rok)
3. Rolnictwo, (1 sem. od lutego 2015)
4. Zootechnika (1 sem. Od lutego 2015 i 3 sem od lutego 2015)
5. Bioinżynieria produkcji żywności (1 sem. od lutego 2015)
6. Bezpieczeństwo narodowe – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (I rok),
7. Filologia (I rok)
8. Filologia polska (I i II rok)
9. Pedagogika – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (II rok)
10. Administracja – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (II rok)
11. Matematyka (II rok)
12. Informatyka (sem 3)
13. Chemia (I rok)
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Zapisy trwają do 15 lutego 2015 r. i realizowane są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.


Uwaga studenci studiów stacjonarnych, realizujący w semestrze zimowym 2014/2015 przedmiot ogólnouczelniany!

W terminie od 10.12.2014 r do 14.01.2015 r. dla osób które nie zapisały się w systemie UL lub zmieniły decyzję o realizacji przedmiotu ogólnouczelnianego (w uzgodnieniu z prowadzącym) istnieje możliwość przepisania się na właściwy przedmiot, realizowany w semestrze zimowym.

Należy poprzez stronę: https://zapisy.uph.edu.pl dokonać wypisu z przedmiotu na który student nie uczęszczał i zapisać się na przedmiot realizowany w oparciu o rozkład zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia.
ZAJĘCIA NA MODULE KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA!

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 uruchomiono moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów I roku następujących kierunków studiów:

1) Studia stacjonarne I stopnia:
- filologia sp. filologia angielska
- matematyka
2) Studia stacjonarne II stopnia:
- dietetyka
- matematyka
- chemia
- filologia sp. filologia rosyjska
- biologia

Uwaga: nie rusza moduł dla studentów I roku studiów niestacjonarnych z powodu małej liczby chętnych.

Informujemy, że dnia 17 listopada 2014 r., o godz. 17.45 rozpoczynają się pierwsze zajęcia na module kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia obejmują wykłady z przedmiotów: podstawy pedagogiki i podstawy psychologii i odbywają się według następującego harmonogramu:

- Podstawy pedagogiki – wykład – dr Alicja Antas- Jaszczuk - poniedziałek, 17.11. 2014 r., godz. 17.45, s. 1.8
- Podstawy psychologii – wykład – dr Joanna Zienkiewicz - wtorek, 18.11. 2014 r., godz. 17.15, s. 1.7

UWAGA!
Szczegółowe rozkłady wraz z terminami zajęć przekazane zostaną na pierwszych zajęciach.


MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA


Ostateczny termin rejestracji do 11 listopada 2014 r., złożenia podań i oświadczeń do właściwych dziekanatów upływa dnia 12 listopada 2014 r.

Kontakt w sprawie zapisów na moduł:

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rekotra ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

środa: 13.00 - 14.00, p. 1.56
czwartek: 11.30 - 13.00, p. 1.56
e-mail:sabina.wieruszewska-duraj@uph.edu.pl
tel.: 25 643 18 46 (kontakt w podanych godzinach)
MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA!

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia.

Studenci zainteresowani modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestrują się w systemie UL (https://zapisy.uph.edu.pl). Rejestracja zaczyna się dziś (20.10.2014) o godz. 16:00

Studenci studiów I stopnia (kierunków: historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. anglistyka, filologia sp. germanistyka (tylko st. stacjonarne), filologia sp. rusycystyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: filologia sp. anglistyka, historia, administracja, zarządzanie, chemia, informatyka, matematyka, biologia, rolnictwo, zootechnika) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (II, III i IV etapie edukacyjnym, w zależności od studiowanego kierunku i posiadanych uprawnień ze studiów I stopnia).


UWAGA!


RUSZYŁA OSTATNIA TURA ZAPISÓW I KOREKT NA ZAJĘCIA WF(od środy 8.10.2014-godz.12.00 do soboty 23.59) WRAZ Z GIEŁDĄ.

Przypominamy iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Chór akademicki”, „Bezpieczne finanse”, „Rola nauki i kultury w zachowaniu polskości w okresie zaborów”, „Filozofia” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Kultura europejska XVIII-XX w.”, „Synergia w zespołach i organizacjach”, „Prawa człowieka”, „Materiały XXI wieku”, „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”, „Biblia – źródło kultury”, „Muzyka w kulturze”, „Kino mistrzów w kulturze współczesnej: od Bergmana do Hasa” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Uwaga!

Studenci, którzy nie mogą połączyć się z siecią EDUROAM, proszeni są o sprawdzenie daty ważności własnego certyfikatu. W przypadku nieważnego certyfikatu należy w systemie USOSWEB usunąć go. Po około 10 minutach w systemie usosweb powinien wygenerować się nowy certyfikat, który należy zainstalować na urządzeniu podłączanym do sieci EDUROAM.

Na stronie http://eduroam.uph.edu.pl znajdują się materiały instruujące jak połączyć się z siecią EDUROAM dla użytkowników najpopularniejszych systemów operacyjnych.
Uwaga studenci!

W roku akademickim 2014/2015 wszystkie zajęcia z WF będą realizowane do godz. 15:30 i nie będzie grup popołudniowych tzw. specjalistycznych.

 


Drodzy studenci!


Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe ze studentami pełnosprawnymi, którzy mieli kontakt ze studentami z niepełnosprawnością, tak aby poznać badane zagadnienie z wielu perspektyw.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczono poniżej. Zajmie to około 10 minut. Ankietę można wypełniać w okresie 1-15 października.

https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/275176/newtest/Y/lang/plDrodzy wykładowcy!


Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe
z wykładowcami akademickimi, tak aby poznać badane zagadnienie z wielu perspektyw.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczono poniżej. Zajmie to około 10 minut. Ankiety można wypełniać w okresie 1-15 października.

https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/155132/newtest/Y/lang/plUWAGA!


W dniu dzisiejszym (29.09.2014) o godzinie 10:00 rozpoczyna się pierwsza tura zapisów na WF. Wyznaczono grupy dedykowane dla poszczególnych kierunków studiów. W pierwszej kolejności proszę się tam zapisywać. Do grup pozostałych istnieje możliwość zapisu z limitem 30 osób. Kolejna tura rejestracji, która zacznie się 1 października, nie będzie chroniła grup dedykowanych dla poszczególnych kierunków studiów przed zapisem studentów z innych kierunków.

Lista grup dedykowanych:
poniedziałek 8:00-9:30 logistyka 9:30-11:00 zarządzanie,fil.rosyjska,fil. germańska
wtorek 8:00-9:30 administracja 9:30-11:00 bezp. narodowe,fil. polska
środa 9:30-11:00 pedagogika, fil. angielska 11:00-12:30 informatyka 12:30-14:00 chemia, matematyka
czwartek 8:00-9:30 gosp. przestrzenna, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, biologia, bioinżynieria produkcji żywności 9:30:11:00 dietetyka, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zootechnika.

Zapisy na jazdę konną odbędą się dnia 7 października o godz. 18:00 w Ośrodku Jeździeckim UPH na ulicy Kazimierzowskiej 3.

Na WF zapisujemy się w serwisie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI !


W dniu jutrzejszym (26.09.2014) rozpoczynamy zapisy na przedmioty ogólnouczelniane. Rejestracja dla studentów I stopnia rozpoczyna się o godzinie 8:00 natomiast dla studentnów II stopnia o godzinie 9:00. Na przedmioty zapisujemy się w serwisie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia,
2. Gospodarka przestrzenna,
3. Rolnictwo,
4. Bioinżynieria produkcji żywności – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
5. Dietetyka,
6. Zootechnika,
7. Bezpieczeństwo narodowe,
8. Historia,
9. Administracja,
10. Zarządzanie,
11. Chemia,
12. Informatyka,
13. Matematyka.

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia,
2. Rolnictwo,
3. Filologia,
4. Historia,
5. Zarządzanie – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
6. Chemia,
7. Matematyka,
8. Informatyka.

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Zapisy trwają do 4 października 2014 r.

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.Uwaga studenci pierwszego roku anglistyki!

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została rejestracja na język obcy. Aby się zapisać, należy po zalogowaniu do systemu, przejść do zakładki: "DLA STUDENTÓW -> Rejestracja" kliknąć na link: "Przejdź do rejestracji" i następnie kliknąć na ikonę koszyczka Rejestracja znajdującego się przy wybranym przedmiocie. Rejestracja trwać będzie do 3.10.2014 do godziny 20:00.

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że przedmiot "Ocena pracowników technicznych i administracyjnych" służy tylko do ankietowania pracowników admninistracyjnych instytutu prowadzącego Państwa kierunek. Nie ma on żadnego wpływu na przebieg studiów.

 
Uwaga!

Możliwość wypełnienia ankiety do zajęć za semestr Z2013/2014 przedłużona została do 30.05. Zachęcamy do podzielenia się z władzami Uczelni opinią na temat zajęć z ubiegłego semestru.


Uwaga studenci!

Informujemy, iż w systemie USOSWeb znajdują się ankiety do zajęć za semestr Z2013/2014. Zachęcamy do podzielenia się z władzami Uczelni opinią na temat zajęć z ubiegłego semestru. Dodatkowo dzisiaj t.j. 30.04.2014 dodano możliwośc oceny zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych, do których wcześniej nie było dostępu. Ankiety znajdują cię w sekcji "Dla Studentów -> Ankiety". W przypadku, gdy zajęcia prowadziło kilku prowadzących, wypełniamy tylko ankietę dla pracownika, z którym mieli Państwo zajęcia.

 


Uwaga Studenci III roku Zarządzania i Logistyki /I st./ oraz I roku Zarządzania /II st./!

Od 5 maja do 6 czerwca /godz.15.00 2014 r/ należy dokonać wyboru promotora pracy dyplomowej w systemie USOSweb. Istnieje jednokrotna możliwość zmiany wyboru w systemie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru w systemie zostaną zapisani do promotorów przez Dyrekcję Instytutu Zarządzania i Marketingu.

 
Uwaga Studenci I roku Zarządzania i Logistyki /I st./!

Od 5 maja do 6 czerwca /godz.15.00 2014 r/ należy dokonać wyboru specjalności w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają wyboru w systemie zostaną przypisani do specjalności przez Dyrekcję Instytutu Zarządzania i Marketingu.

 
Uwaga !

Rejestracje na przedmioty ogólnouczelniane są przedłużone do 29.03.2014


Uwaga !!

Dziś (27.02.2014 r.) o godzinie 20:00 zostanie uruchomiona II tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały na te zajęcia powinny się zapisać.

Jednocześnie informujemy, iż zmienił się termin dla grupy numer 36 (Koszykówka Mężczyzn). Osoby, które zapisały się do tej grupy w pierwszej turze proszeni są o zapoznanie się z nowym terminem dla tej grupy.

Przypominamy iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl i trwać będą do 02.03.2014 r.


Uwaga!!

Dziś (20.02.2014 r.) o godzinie 12:00 uruchomiona zostanie III tura rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane. Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy.

Przypominamy iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl i trwać będą do 26.02.2014 r.


Uwaga!!

W dniach 17 - 19 lutego 2014 odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpocznie się ona o godzinie 20:00. Wszyscy studenci pierwszego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali. Tygodniowy grafik zaplanowanych grup zajęciowych znajduje się tutaj.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej. Zapisy na te zajęcia będą możliwe na spotkaniu na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 25 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Kazimierzowskiej 3.


Uwaga!!

Dziś (13.02.2014 r.) uruchomiona została II tura rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: Socjologia, Historia bezpieczeństwa, Samopoznanie poprzez literaturę od XIX wieku do literatury najnowszej muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl i trwać będą do 16.02.2014 r.
Zapisy na jazdę konną w ramach WF

Zapisy na jazdę konną w ramach WF odbędą się 25 lutego br. (wtorek) o godz. 17:00 w Ośrodku Jeździeckim przy ulicy Kazimierzowskiej 3.

Zapraszamy!

 
Uwaga osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela!

W systemie UL dostępnym pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl można zapisywać się na moduł "PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA". Oferta skierowana jest do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2013/2014. Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki (http://www.ip.uph.edu.pl/).

 
Uwaga!!

W związku z obowiązkową rejestracją na przedmioty ogólnouczelniane informujemy, iż dziś (06.02.2014) o godzinie 16:00 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, a o 20:30 dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Obie rejestracje trwać będą do 10 lutego do godziny 23:59. Zostanie ona przeprowadzona przez system UL, który znajduje się pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl . Przypominamy, iż do systemu UL logujemy się tymi samymi danymi jak do USOSWeba.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Gospodarka przestrzenna – I rok
2. Rolnictwo – I rok
3. Dietetyka – I rok
4. Turystyka i rekreacja – II rok
5. Zootechnika – II rok
5. Bezpieczeństwo narodowe – I rok
5. Filologia – II rok
6. Stosunki międzynarodowe – II rok
7. Administracja – II rok
8. Logistyka – II rok
9. Zarządzanie – I rok
10. Chemia – I rok
11. Informatyka – I rok
12. Matematyka – II rok

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja mają obowiązek wybrać dwa przedmioty spośród listy dla studiów pierwszego stopnia.


Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Biologia – I rok
2. Rolnictwo – I rok (1 sem.)
3. Zootechnika – I rok (1 sem) i II rok (sem3)
4. Bioinżynieria produkcji żywności – I rok (1 sem)
5. Bezpieczeństwo narodowe – I rok
6. Filologia polska – I i II rok
7. Pedagogika – II rok
8. Informatyka – 1 i 2 sem.
9. Matematyka – II rok
10. Administracja – II rok


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.
Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, pedagogika i administracja mają obowiązek wybrać dwa przedmioty spośród listy dla studiów drugiego stopnia.

* Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
* Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.
Uwaga studenci realizujący w semestrze zimowym 2013/2014 przedmiot ogólnouczelniany!

Istnieje możliwość w terminie od 18.01. - 24.01.2014 r. przepisać się na właściwy przedmiot, realizowany w semestrze zimowym. Należy poprzez stronę: https://zapisy.uph.edu.pl, o rejestracji dokonać wypisu z przedmiotu na który student nie uczęszczał i zapisać się na przedmiot realizowany w oparciu o rozkład zajęć na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

 

Uwaga!
Osoby, które mają problemy z zalogowaniem się do systemu UsosWeb i potrzebują pilnie dokonać jakiejś opłaty mogą skorzystać ze strony http://oplaty.uph.edu.pl w celu wygenerowania indywidualnego numeru konta bankowego.


Informacje dotyczące terminów i wysokości opłat za studia można znaleźć tutaj

Uwaga!!

Dziś (10.10.2013) o godzinie 20:00 uruchomiona zostanie II tura rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane. Studenci studiów stacjonarnych, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmiot Psychodydaktyka twórczości muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów przedmiot nie będzie uruchomiony

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: Socjologia, Historia bezpieczeństwa, Chór akademicki muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów te przedmioty nie będą uruchomione.

Przypominamy iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl i trwać będą do 13.10.2013.Uwaga!!

Trwa druga tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały na te zajęcia powinny się zapisać. Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl i trwać będą do 13.10.2013.


Uwaga osoby chcące korzystać z sieci bezprzewodowej EDUROAM !

Na stronie http://eduroam.uph.edu.pl znajdują się materiały instruujące jak połączyć się z siecią EDUROAM dla użytkowników najpopularniejszych systemów operacyjnych.
Uwaga!!

W dniach 01 - 06 października 2013 odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali. Tygodniowy grafik zaplanowanych grup zajęciowych znajduje się tutaj.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej. Zapisy na te zajęcia będą możliwe na spotkaniu na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 2 października (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Kazimierzowskiej 3.


Uwaga!!

W związku z obowiązkową rejestracją na przedmioty ogólnouczelniane informujemy, iż dziś (27.09.2013,) o godzinie 21:00 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane i trwać będzie do 4 października. Zostanie ona przeprowadzona przez system UL, który znajduje się pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl . Przypominamy, iż do systemu UL logujemy się tymi samymi danymi jak do USOSWeba.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Biologia - 1 przedmiot,
2. Gospodarka przestrzenna - 1 przedmiot,
3. Bioinżynieria produkcji żywności - 2 przedmioty,
4. Rolnictwo - 1 przedmiot,
5. Zootechnika - 1 przedmiot,
6. Dietetyka - 1 przedmiot,
7. Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa - 1 przedmiot,
8. Administracja - 1 przedmiot,
9. Chemia - 1 przedmiot,
10. Informatyka - 1 przedmiot,
11. Filologia - 1 przedmiot,

Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia następujących kierunków studiów:


1. Zarządzanie - 1 przedmiot,
2. Bezpieczeństwo narodowe - 1 przedmiot,


Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Biologia - 1 przedmiot,
2. Historia - 1 przedmiot,
3. Filologia - 1 przedmiot,
4. Chemia - 1 przedmiot,


Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Politologia - 1 przedmiot,
2. Zarządzanie - 2 przedmioty,
3. Informatyka - 1 przedmiot,
4. Matematyka - 1 przedmiot,
5. Chemia - 1 przedmiot,
6. Rolnictwo (sem 2) - 1 przedmiot,
7. Historia - 1 przedmiot,


* Studenci, którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany lub w programie studiów mają obligatoryjnie taki przedmiot do realizacji - mają obowiązek wybrać inny z przedstawionej oferty.
Uwaga osoby nowo przyjęte na studia!

Osoby, które wcześniej nie były naszymi studentami do systemu logują się na dane z irk. Nasi byli lub obecni studenci logują się na dane, z których wcześniej korzystali do logowania do systemu. Jeśli ktoś nie pamięta hasła to powinien skorzystać z funkcji "zapomniane hasło" (patrz formularz logowania).

 
Uwaga!

Testowany jest nowy sposób logowania poprzez system CAS. Aby zalogować się do systemu należy kliknąć na link "zaloguj się" znajdujący się na ciemno szarym pasku w prawym górnym rogu strony. Po kliknięciu zostaniemy przekierowani do formularza logowania. Do zalogowania się do systemu używamy dotychczasowych loginów i haseł. Po pomyślnym zalogowaniu się w prawym górnym rogu powinno pojawić się nasze Imię i Nazwisko oraz link do wylogowania się.

 
Uwaga osoby korzystające z sieci bezprzewodowej EDUROAM !

W dniu dzisiejszym (09.07.2013) trwać będą prace konserwacyjne w serwisie EDUROAM, w związku z czym mogą wystąpić problemy w dostępie do sieci.

Uwaga osoby korzystające z testowej wersji sieci bezprzewodowej EDUROAM !

Od przyszłego poniedziałku (08.07.2013) nazwa sieci EDUROAM_TEST zostanie zmieniona na EDUROAM !!

Uwaga studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia!

Zmiana rozkładu zajęć na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13. Nowy rozkład znajduje się tutaj.

 
Uwaga studenci I roku kierunków Zarządzanie oraz Logistyka!

Uruchomiona została rejestracja na specjalności, która trwać będzie do 30 kwietnia 2013r. (włącznie),
 1. dla studentów I roku kierunku Zarządzania, st. stacjonarne i niestacjonarne:
  • Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
  • Specjalność: Zarządzanie finansami i rachunkowość.
 2. dla studentów I roku kierunku Logistyka, st. stacjonarne i niestacjonarne:
  • Specjalność: Zarządzanie procesami logistycznymi,
  • Specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie.

 

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 5.03.2013 roku
Studenci studiów I stopnia (kierunków: filologia – anglistyka, rusycystyka, germanistyka, filologia polska, matematyka) realizują następujące zajęcia:

Pedagogika – wykład, piątek godz. 9.00-11.15, aula ul. Prusa 12
Psychologia – wykład, piątek godz. 11.30-13.45, aula ul. Prusa 12

Studenci studiów II stopnia (kierunków: filologia polska, historia) realizują zajęcia z:

Pedagogika – wykład, piątek godz. 9:00-11:15, aula ul. Prusa 12
Psychologia – wykład, piątek godz. 11:30-13:45, aula ul. Prusa 12
Pedagogika pracy z uczniem na II, III i IV etapie edukacyjnym – wykład, wtorek, 17:00-17:45, ćwiczenia 18:00-18:45, s. 6A, DS nr 4, ul. Żytnia
Psychologia pracy z uczniem na II, III i IV etapie edukacyjnym – wykład, środa 18:30-19:15, ćwiczenia 19:15-20.00, s. 6A, DS nr 4, ul. Żytnia
Emisja głosu – ćwiczenia, czwartek 17:15-18:30, s. 3A, DS nr 4, ul. Żytnia

Uwaga osoby korzystające z testowej wersji sieci bezprzewodowej EDUROAM !

Przez okres około jednego tygodnia trwać będą prace konserwacyjne sieci, w związku z czym korzystanie z sieci nie będzie możliwe.
Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane, która trwać będzie do 19.02.2013.
Studenci pierwszego stopnia, którzy zapisali się na: Filozofię, Historię bezpieczeństwa, Historię odkryć naukowych, Środowisko a działalność człowieka oraz studenci drugiego stopnia, którzy zapisali się na: Literaturę polską wobec kultury postmodernistycznej i Psychodydaktykę twórczości z powodu zbyt małej ilości osób zarejestrowanych proszeni są o wypisanie się z tych przedmiotów i zapisanie się na dostępne przedmioty.
 
Uwaga studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych !!!

UWAGA !!!

Mało liczne grupy zostały zlikwidowane (patrz zakładka - rozkłady zajęć ). Osoby z grup zlikwidowanych mogą przepisać się do grup o niepełnej liczebności. Są to następujące grupy: Środa g.14 00-gr.żeńska 15 osób, Czwartek g.11 00-gr.żeńska 17 osób, Piątek g.8 00-gr.żeńska11 osób, Piątek g. 13 00-gr.żeńska 19 osób oraz dwie grupy specjalne: siatkówka męska może przyjąć 15 osób i kosz kobiet 5 osób.
OSOBY NIEMOGĄCE WYBRAĆ DLA SIEBIE GRUPY PROSZONE SĄ NA ZEBRANIE W CZWARTEK 28 LUTEGO O GODZ. 18 00 W SALI 109 STUDIUM WFiS PRZY UL 3 MAJA
Uwaga!! Dodano dodatkową grupę Fitness/Aerobic w poniedziałki od godziny 17:00 do godziny 18:30. Zachecamy do używania giełdy w celu wymiany sie grupami.
W dniach 13 -17 lutego 2013 rozpocznie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpocznie się ona o godzinie 9:00. Wszyscy studenci pierwszego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali. Tygodniowy grafik zaplanowanych grup zajęciowych znajduje się tutaj. Tura druga, uzupełniająca, przewidziana jest na dni 19-23 luty 2013 w tych samych godzinach co tura pierwsza. Aby zajęcia w grupie odbyły się, minimalna liczba osób w grupie musi wynosić 28 osób.

Uwaga!!

Zmianie uległy terminy realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych: "Naukowe podstawy zdrowia i urody" oraz "Środowisko a działalność człowieka". Studenci, którzy zapisali się na te przedmioty proszeni są o zapoznanie się z nowymi terminami.

 
Uwaga!!

W związku z obowiązkową rejestracją na przedmioty ogólnouczelniane informujemy, iż dnia 03.02.2013, o godzinie 9:30 rano zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane. Tym razem nie będzie ona przeprowadzona przez system USOSWeb a przez system UL, który znajduje się pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl . Logujemy się do niego tymi samymi danymi jak do USOSWeba. Zostaniemy jednak przekierowani do centralnego systemu autoryzacji, który po poprawnym wprowadzeniu danych uwierzytelniajacych przekieruje do systemu UL.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Gospodarka przestrzenna,
2. Rolnictwo,
3. Dietetyka,
4. Bezpieczeństwo narodowe,
5. Filologia,
6. Stosunki międzynarodowe,
7. Zarządzanie,
8. Chemia,
9. Informatyka,
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.


Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Biologia,
2. Rolnictwo,
3. Filologia polska,
4. Politologia,
5. Informatyka,
6. Zootechnika,
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.


** Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe mają obowiązek wybrać dwa przedmioty spośród listy dla studiów drugiego stopnia.

* Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.

* Studenci, którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany wybierają inny z listy.
Zmiana godzin planowych migracji danych pomiędzy systemami USOS i USOSweb!

Planowe migracje danych pomiędzy systemami USOS i USOSweb od dnia dzisiejszego (25.01.2013) odbywać się będą codziennie w godzinach: 16:00 oraz 2:50
 
Drodzy Studenci!

Zapraszamy studentów III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia do wzięcia udziału w Badaniu Losów Absolwentów. Badanie oparte będzie na wypełnianych przez Państwa ankietach zawierających pytania związane z rozwojem kariery zawodowej.
Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po roku/trzech latach/pięciu latach od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udziału w tym badaniu.
Bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgody na przystąpienie do badania.

Badanie Losów Absolwentów - formularz do pobrania

Wypełniony i podpisany formularz można składać w:
 • Biurze Karier UPH, ul. Bema 1 pok.12
 • Biurze Promocji UPH, Pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2 pok. 11
 • oraz we wszystkich sekretariatach instytutów oraz dziekanatach