Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 17 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki. Resztę odkryjecie sami.


Uwaga studenci studiów stacjonarnych !

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmiot Agroenergetyka muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmiot ten nie będzie uruchomiony.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- Psychodydaktyka twórczości,
- Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku,
- Zagadnienia sztuki współczesnej,
- Chór akademicki II,
- Etyczne dylematy współczesnej genetyki,
- Synergia w zespołach i organizacjach,
- Technologia innowacji,
- Droga do wiedzy,
- Materiały XXI wieku,
- Przeciwdziałanie korupcji,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.
Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 21 lutego 2018 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela !

W roku akademickim 2017/18 moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów pierwszych lat pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków uprawnionych do zapisów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby chętnych.

UWAGA STUDENCI!

W dniach 12.02-18.02. 2018 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpoczną się one o godzinie 8:00. Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Grupy wtorkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Humanistycznego, grupy środowe dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego i studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej, na które zapisy będą odbywać się w Ośrodku Jeździeckim przy ul Kazimierzowskiej 3 dnia 20.02.2018 r. o godz. 17.00

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!

Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Zootechnika (sem. 4),
2. Turystyka i rekreacja (sem. 4) – do realizacji dwa przedmioty,
3. Dietetyka (sem. 2),
4. Ratownictwo medyczne (sem. 2, sem 6),
5. Biologia sądowa (sem. 2),
6. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 2) ,
7. Gospodarka przestrzenna (sem. 2) ,
8. Rolnictwo (sem. 2),
9. Filologia polska (sem. 6) – do realizacji dwa przedmioty,
10. Pedagogika (sem. 6) – do realizacji dwa przedmioty,
11. Kryminologia stosowana (sem. 6) – do realizacji dwa przedmioty,
12. Chemia (sem 6.),
13. Matematyka (sem. 4),
14. Informatyka (sem. 3),
15. Administracja (sem. 4),
16. Logistyka (sem.4, sem. 6),
17. Zarządzanie (sem. 2),
18. Gastronomia i hotelarstwo (sem. 2),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (z wyłączeniem kierunków na których przewidziane są do realizacji dwa przedmioty w tym semestrze)

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2),
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 2),
3. Pedagogika (sem. 4) – do realizacji dwa przedmioty ,
4. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 3),
5. Biologia (sem. 2),
6. Rolnictwo (sem. 3),
7. Dietetyka (sem. 2),
8. Zootechnika (sem. 3),
9. Administracja (sem. 4),
10. Zarządzanie (sem. 2),
11. Logistyka (sem. 2),
12. Chemia (sem. 4),
13. Matematyka (sem. 2, sem. 4),
14. Filologia sp. język rosyjski w biznesie z translatoryką (sem. 2)


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu


Zapisy trwają do 9 lutego 2018 r.


1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych na semestr letni 2017/2018 rozpoczną się 31 stycznia.

MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELAModuł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na module odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia (kierunków: , filologia – sp. język angielski w biznesie z translatoryką, filologia polska, informatyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: filologia – sp. język angielski w biznesie z translatoryką, filologia – sp. język rosyjski w biznesie z translatoryką filologia polska, chemia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (III i IV etapie edukacyjnym, tj. do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej jeśli uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; II, III i IV etapie edukacyjnym, tj. , do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia; w przypadku dietetyki i zarządzania – wyłącznie na IV etapie edukacyjnym, tj. do szkoły ponadgimnazjalnej).

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
e-mail: sabina.wieruszewska-duraj@uph.edu.pl
tel.: 25 643 18 29 lub 25 643 18 37UWAGA STUDENCI!

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 zobowiązane są do wypełnienia w systemie usosweb „Oświadczenia o dochodach” oraz „Wniosku o stypendium”. Złożenie samego „Oświadczenia o dochodach” nie uprawnia do ubiegania się o stypendium.UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:
- „Psychologia”,
- „Ekologia społeczna w dobie globalizacji”,
- „Naukowe podstawy zdrowia i urody”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Bezpieczne finanse”,
- „Chór akademicki”,
- „ABC finansów”,
- „E-kultura w XXI wieku”


muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Produkty roślinne dla zdrowia i urody”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza”,
- „Chór akademicki II”,
- „Prawne aspekty ochrony środowiska w Unii Europejskiej”,
- „Historia mediów po ludzku, czyli od jaskini do smartfona”,
- „Pisarki polskie- kobiece ja w sztuce”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Uwaga studenci
Dnia 1.10.2017 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich zainteresowanych studentów naszej Uczelni.

Rejestracja trwa do dn. 10.11.2017 r.
Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Termin egzaminu 17.11.2017 r. (piątek)
Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.
Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30

UWAGA : liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.
Zapisy prowadzone są poprzez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2017/2018 dla studentów 3 semestru studiów stacjonarnych II stopnia oraz 2 semestru kierunków Rolnictwo, Zootechnika, Bioinżynieria produkcji żywności studiów stacjonarnych II stopnia w terminach : I tura - 27.09 - 2.10.2017 r. II tura - 3 - 8.10.2017 r. oraz o zapisach na wykład z przedmiotu Zdrowy styl życia dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi z wychowania fizycznego w tych samych terminach. Równocześnie informujemy o możliwości zapisu w dniu 3.10.2017 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej na zajęcia z jazdy konnej zamiast zajęć z wychowania fizycznego.
Zapisy prowadzone są poprzez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


Uwaga studenci


Zgodnie z § 22 ust. 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH (Zarządzenie Rektora Nr 80/2017 z dnia 21 września 2017 r.), student który składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb oświadczenia o dochodach oraz wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, informacja o dochodach studenta, członka rodziny studenta wprowadzona do systemu USOSweb oraz wykazany dochód na jednego członka rodziny studenta, musi być zgodna z informacją i dochodem wykazanym w załączniku nr 1 do regulaminu.

UWAGA STUDENCI
Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Przypominamy, iż zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 5),
2. Rolnictwo (sem. 3),
3. Dietetyka (sem. 3),
4. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 5)
4. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
5. Filologia – sp. język rosyjski w biznesie (sem. 5),
6. Filologia – sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi, sp. język angielski w biznesie z translatoryką (sem. 5) – do realizacji dwa przedmioty
7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 3),
8. Historia (sem. 5),
9. Matematyka (sem. 5),
10. Informatyka (sem. 3),
11. Administracja (sem. 5),
12.Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 3),
2. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
3. Rolnictwo (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3),
5. Zootechnika (sem. 2),
6. Filologia (sem. 3) - do realizacji dwa przedmioty,
7. Filologia polska (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty,
8. Historia (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),
10. Chemia (sem. 3),
11. Matematyka (sem. 3),


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (studenci kierunków: filologia, filologia polska – wybierają dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Uwaga studenci,


Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o miejsce w domu studenta w roku akademickim (2017/2018). Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu UsosWeb, gdzie w dziale "Dla studentów", znajduje się kreator takiego wniosku.

Proces aplikowania składa się z następujących czynności.

1. Za pomocą kreatora wypełniamy wniosek.
2. Podajemy odpowiednie dane: odległość od uczelni, informacje o ewentualnej niepełnosprawności.
3. Wskazujemy preferencje co do domu studenta, w którym chcemy zamieszkać. Robimy to przeciągając odpowiednie ikony symbolizujace poszczególne domy studenta. W górnej części umieszczamy akademiki w których chcemy zamieszkać, a w dolnej te, gdzie nie chcemy. Istotna jest kolejność poszczególnych ikonek. Te umieszczone najwyżej, oznaczają najbardziej preferowany dom studenta.
4. Student może wskazać osoby, z którymi chciałby zamieszkać w pokoju.
5. Wypełniony wniosek zatwierdzamy i oczekujemy na jego rozpatrzenie.
6. Każdy etap obsługi wniosku sygnalizowany jest wysłaniem wiadomości e-mail na adres studenta.

UWAGA STUDENCI!


Przypominamy, iż zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl