Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW MODUŁY DODATKOWE
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 14 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki. Resztę odkryjecie sami.
Uwaga Studenci!!!


Rozpoczęła się rejestracja w systemie USOS UL na egzamin biegłości językowej „TOEIC dla Wszystkich” (język angielski) dla studentów UPH.

Rejestracja odbywa się w dwóch turach, tzn.
- od 14.04.16 do 04.05.16 dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
- od 05.05.16 do 21.05.16 dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
  1. Zapoznaj się z Reglaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC
  2. Zarejestruj się na egzamin przez system USOS UL dostępny pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl.
  3. W terminie 3 dni od chwili zapisu wnieś opłatę za przystąpienie do egzaminu w kwocie 15 zł (nie podlega zwrotowi). Po upływie tego terminu osoby z nieuregulowaną płatnością są usuwane z listy kandydatów.

Każdy zdający będzie miał możliwość nabycia Certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

Więcej ważnych informacje tutaj: TOEIC Rejestracja

To już ostatnie sesje egzaminacyjna TOEIC w tym roku akademickim. Następna odbędzie się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Terminy i miejsce egzaminów TOEIC dla Wszystkich w roku akademickim 2015/2016:
WydziałDataRozpoczęcie egzaminuMiejsce
Nauk Ścisłych13.05.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39
Przyrodniczy13.05.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39
Humanistyczny27.05.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39
Nauk Ekonomicznych i Prawnych27.05.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Martą Czarnocką (m.czarnocka(małpa)hotmail.com).Erasmus+ 2016/2017
RUSZYŁA REKRUTACJA

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że ruszyła rekrutacja na wyjazdy na studia/ praktyki oraz wyjazdy w celu prowadzenia zajęć i wyjazdy szkoleniowe dla pracowników w roku ak. 2016/2017. Studentów i wykładowców/pracowników zainteresowanych wyjazdami prosimy o kontakt z właściwymi Koordynatorami Wydziałowymi programu Erasmus E+, którzy wraz z komisjami wydziałowymi przeprowadzą nabór na wyjazdy. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia nabór trwa do 31.03.2016 r. Studenci wyjeżdżający na praktykę oraz wykładowcy/pracownicy mogą ubiegać się o wyjazd do 30.06.2016 r.

Na stronie internetowej UPH http://www.uph.edu.pl/erasmus dostępny jest aktualny wykaz miejsc w uczelniach partnerskich, do których studenci i pracownicy naszej uczelni mogą wyjechać . Zainteresowane osoby znajdą tu również Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 4 marca 2016 r., regulujące zasady kwalifikacji studentów/pracowników na wyjazd i finansowania pobytu oraz formularze zgłoszeniowe.

Erasmus+ Koordynatorzy Wydziałowi:

Wydział Przyrodniczy – dr hab. Edyta Kosterna , Instytut Agronomii,
e-mail: edyta.kosterna@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych – dr Anna Świrska, Instytut Zarządzania i Marketingu,
e-mail: anna.swirska@uph.edu.pl
Wydział Humanistyczny – dr Maxim Shadurski, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych,
e-e-mail: maxim.shadurski@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych, dr Artur Niewiadomski, Instytut Informatyki,
e-mail: artur.niewiadomski@uph.edu.pl

UWAGA !

Możliwe jest ponowne zapisywanie się na przedmioty ogólnouczelniane przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!


W sobotę (13.02) rozpocznie się II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmiot: „Prawo w komunikacji społecznej” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmiot ten nie będzie uruchomiony.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
- „Chemia żywności – interesująco i prosto”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Literatura polska wobec kultury postmodernistycznej”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Kino mistrzów w kulturze współczesnej: od Bergmana do Hasa”,
- „Muzyka w kulturze”,
- „Chór akademicki II”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Szczegółowe informacje w systemie UL przez który zapisy są prowadzone znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego


W dniach 10 - 12.02.2016r. odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowy styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem:https://zapisy.uph.edu.pl

Obowiązuje podział na grupy żeńskie i męskie. Z terminami zajęć i rodzajami grup można się zapoznać na planie przedmiotu , który znajduje się tutaj. (Po kliknięciu na obszar obrazujący daną grupę uzyskamy więcej szczegółów na jej temat).

Wszyscy studenci pierwszego stopnia drugiego semestru otrzymali po jednym żetonie umożliwiającym zapis na zajęcia. Proszę sprawdzić, czy takowe żetony Państwo posiadają.

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy poniedziałkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Grupy wtorkowe dla studentów Wydziału Humanistycznego. Czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego. Grupy piątkowe dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej.
Zapisy na zajęcia z jazdy konnej odbędą się w dniu 16.02.2016 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej.

Przypominamy, że osoby posiadające zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zaopiniowane przez Dziekanów Wydziałów, muszą realizować przedmiot „Zdrowy styl życia” w środę o godz. 15.30-17.00 w Auli Instytutu Biologii ul. Prusa 12, na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI!

Dziś (26.01.2016) o godz 18:00 rozpoczynają się zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 2),
2. Dietetyka (sem 2),
3. Gospodarka przestrzenna (sem 2) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
4. Rolnictwo (sem 2),
5. Turystyka i rekreacja (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
6. Zootechnika (sem 2), (sem 4),
7. Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa (sem 6),
8. Analityka z diagnostyką molekularną (sem 2),
9. Bioinżynieria produkcji żywności (sem 2),
10. Ratownictwo medyczne (sem 2),
11. Chemia (sem 2),
12. Informatyka (sem 2),
13. Matematyka (sem 4),
14. Administracja (sem 4),
15. Logistyka (sem 4), (sem 6),
16. Zarządzanie (sem 2),
17. Filologia polska (sem 6) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
18. Historia (sem 2),
19. Pedagogika (sem 6) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
20. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2),
21. Filologia, specjalność język rosyjski w biznesie (sem 2),
22. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem 2),


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunki: gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, pedagogika, filologia polska – wybór dwóch przedmiotów)

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 2),
2. Dietetyka (sem. 2),
3. Matematyka (sem 4),
4. Administracja (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
5. Zarządzanie (sem. 2),
6. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
7. Filologia, specjalność język rosyjski w biznesie (sem. 2),
8. Historia (sem. 2),
9. Pedagogika (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim.
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika – wybór dwóch przedmiotów)

Zapisy trwają do 10 lutego 2016 r.
1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach Erasmus+ 2016/2017
Wymagany TOEIC


Dnia 21 listopada 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla studentów, którzy będąsię ubiegać o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim2016/2017.

Jednym z wymaganych dokumentów rekrutacyjnych jest zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Studenci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu mogą przystąpić do egzaminu TOEIC na naszej uczelni i tym samym uzyskać potwierdzenie swojej znajomości języka angielskiego.

Brak wymaganego potwierdzenia znajomości języka angielskiego dyskwalifikuje studenta przy rekrutacji na wyjazdy do uczelni, w których jest on językiem wykładowym.

Sesję egzaminacyjną zaplanowano na 15.01.2016 r.

Rejestrcja na powyższą sesję będzie prowadzona od 21.11.2015 r.do 18.12.2015 r.

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin. Po otrzymaniu wyniku, zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Egzamin odbędzie się w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Studium Języków Obcych UPH
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Uwaga studenci uczestniczący w rejestracji na moduł KPWdWZ!!

Informujemy iż, moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów pierwszego roku, którzy rejestrowali się na moduł w roku akademickim 2015/2016 nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby chętnych na poszczególnych kierunkach.

Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Trwa rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dnia 15 listopada 2015. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem Sekcji Sportowych zawierających wytyczne dotyczące przystąpienia do zajęć rekreacyjno- sportowych, który dostępny jest na stronie http://www.csir.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo w zajęciach ( 2 razy w tygodniu) wynosi 150 złotych za semestr. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na wybraną formę zajęć i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę można wnieść w formie 3 rat po 50 złotych. Pierwszą z rat należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy uczestników zajęć.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminem Sekcji Sportowej oraz potwierdzeniem zapoznania się .

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu. Powołanie każdej grupy rekreacyjno- sportowej uzależniona jest od liczby zarejestrowanych kandydatów. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 – WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA!!!


SZCZEGÓŁY: http://www.biurokarier.uph.edu.pl/otk-2015


MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELAModuł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na module odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia (kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. rusycystyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: historia, bezpieczeństwo narodowe, filologia sp. anglistyka, administracja, zarządzanie, dietetyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia, rolnictwo, zootechnika) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (III i IV etapie edukacyjnym, tj. do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej jeśli uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; II, III i IV etapie edukacyjnym, tj. , do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia; w przypadku dietetyki, zarządzania i administracji – wyłącznie na IV etapie edukacyjnym, tj. do szkoły ponadgimnazjalnej).

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany odpłatnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia. Uruchomienie modułu może nastąpić w przypadku wybrania go przez co najmniej 28 studentów z danego kierunku studiów.

Student zainteresowany modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestruje się w systemie USOS w terminie od 12.10.2015 r. do 31.10.2015 r. oraz składa równocześnie w wyznaczonym terminie do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł z zaznaczeniem w treści na jaki etap lub etapy edukacyjne chce zdobyć uprawnienia, wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student zdobył i posiada, w celu ich potwierdzenia) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmuje kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2015 Rektora UPH z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016. Zgodnie z zarządzeniem, odpłatność wynosi 150 zł za każdy jednosemestralny kurs (przedmiot). Przedmioty realizowane na module zależą od wariantu kształcenia. Planowy termin rozpoczęcia zajęć na module – ostatni tydzień października.

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
środa: 12.00 - 13.00, p. 1.56
e-mail: sabina.wieruszewska-duraj@uph.edu.pl
tel.: 25 643 18 46 (kontakt w podanych godzinach)

Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Dnia 8 października 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dn.11 października 2015. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo wynosi 150 złotych ( za semestr) . Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


UWAGA STUDENCI!

Trwa trzecia tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia.

Osoby, które się jeszcze nie zapisały proszone są o dokonanie zapisu.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI!Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Środowisko a działalność człowieka”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Zwyczaje akademickie i dobre maniery”,
- „Edukacja środowiskowa”,
- „Agroenergetyka”,
- „Historia odkryć naukowych”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Prawa człowieka”,
- „Chemia żywności – interesująco i prosto”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Biblia – źródło kultury”,
- „Antyczne dziedzictwo Europy”,
- „Muzyka w kulturze”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Chór akademicki II”,muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.


UWAGA STUDENCI!


W dniach 26 - 27 września 2014 odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowy styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali.

Osoby, które zapiszą się na jazdę konną, będą musiały uzgodnić terminy zajęć z kierownikiem ośrodka jeździeckiego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 06.10.2015 o godzinie 17:00 w budynku Ośrodku Jeździeckiego ul. Kazimierzowska 3.

Osoby, które zapiszą się na zdrowy styl życia, muszą złożyć odpowiednie zaświadczenie w dziekanacie.UWAGA STUDENCI!

W dniu jutrzejszym (25.09.2015) o godzinie 12:00 dla studentów I stopnia i o godzinie 11:00 dla studentów II stopnia rozpoczyna się pierwsza tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 5),
2. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
3. Historia (sem. 3),
4. Matematyka (sem. 5),
5. Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
2. Rolnictwo (sem. 2),
3. Filologia (sem. 3),
4. Filologia polska (sem. 3),
5. Historia (sem. 3),
6. Zarządzanie (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
7. Matematyka (sem. 3),
8. Informatyka (sem 2),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunek zarządzanie – wybiera dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 4 października 2015 r. i realizowane są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Uwaga Studenci I roku studiów pierwszego stopnia!!!


Dnia 1 października 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów I roku studiów pierwszego stopnia, którzy chcieliby zostać zwolnieni z lektoratu jęz. angielskiego z koncową oceną „bardzo dobry”. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie uzyskanie wyniku B2.

Rejestracja trwa do dn. 4 listopada 2015. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Sesje egzaminacyjne w roku 2015/16 odbywać się będą od drugiej połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia. Liczba sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od liczby zarejestrowanych kandydatów. Dokładne daty egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym, tzn. po zakończeniu rejestracji.

Wszystkie egzaminy będą odbywać w piątki w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA!

Prace dyplomowe można zamieszczać w Archiwum Prac Dyplomowych znajdujące się pod adresem https://apd.uph.edu.pl. Na stronie tej można znaleźć również instrukcje dotyczące procesu archiwizacji.