Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW MODUŁY DODATKOWE
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 9 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki. Resztę odkryjecie sami.
Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach Erasmus+ 2016/2017
Wymagany TOEIC


Dnia 21 listopada 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla studentów, którzy będąsię ubiegać o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim2016/2017.

Jednym z wymaganych dokumentów rekrutacyjnych jest zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Studenci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu mogą przystąpić do egzaminu TOEIC na naszej uczelni i tym samym uzyskać potwierdzenie swojej znajomości języka angielskiego.

Brak wymaganego potwierdzenia znajomości języka angielskiego dyskwalifikuje studenta przy rekrutacji na wyjazdy do uczelni, w których jest on językiem wykładowym.

Sesję egzaminacyjną zaplanowano na 15.01.2016 r.

Rejestrcja na powyższą sesję będzie prowadzona od 21.11.2015 r.do 18.12.2015 r.

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin. Po otrzymaniu wyniku, zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Egzamin odbędzie się w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Studium Języków Obcych UPH
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Uwaga studenci uczestniczący w rejestracji na moduł KPWdWZ!!

Informujemy iż, moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów pierwszego roku, którzy rejestrowali się na moduł w roku akademickim 2015/2016 nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby chętnych na poszczególnych kierunkach.

Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Trwa rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dnia 15 listopada 2015. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem Sekcji Sportowych zawierających wytyczne dotyczące przystąpienia do zajęć rekreacyjno- sportowych, który dostępny jest na stronie http://www.csir.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo w zajęciach ( 2 razy w tygodniu) wynosi 150 złotych za semestr. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na wybraną formę zajęć i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę można wnieść w formie 3 rat po 50 złotych. Pierwszą z rat należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy uczestników zajęć.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminem Sekcji Sportowej oraz potwierdzeniem zapoznania się .

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu. Powołanie każdej grupy rekreacyjno- sportowej uzależniona jest od liczby zarejestrowanych kandydatów. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 – WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA!!!


SZCZEGÓŁY: http://www.biurokarier.uph.edu.pl/otk-2015


MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELAModuł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na module odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia (kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. rusycystyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: historia, bezpieczeństwo narodowe, filologia sp. anglistyka, administracja, zarządzanie, dietetyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia, rolnictwo, zootechnika) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (III i IV etapie edukacyjnym, tj. do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej jeśli uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; II, III i IV etapie edukacyjnym, tj. , do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia; w przypadku dietetyki, zarządzania i administracji – wyłącznie na IV etapie edukacyjnym, tj. do szkoły ponadgimnazjalnej).

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany odpłatnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia. Uruchomienie modułu może nastąpić w przypadku wybrania go przez co najmniej 28 studentów z danego kierunku studiów.

Student zainteresowany modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestruje się w systemie USOS w terminie od 12.10.2015 r. do 31.10.2015 r. oraz składa równocześnie w wyznaczonym terminie do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł z zaznaczeniem w treści na jaki etap lub etapy edukacyjne chce zdobyć uprawnienia, wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student zdobył i posiada, w celu ich potwierdzenia) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmuje kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2015 Rektora UPH z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016. Zgodnie z zarządzeniem, odpłatność wynosi 150 zł za każdy jednosemestralny kurs (przedmiot). Przedmioty realizowane na module zależą od wariantu kształcenia. Planowy termin rozpoczęcia zajęć na module – ostatni tydzień października.

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
środa: 12.00 - 13.00, p. 1.56
e-mail: sabina.wieruszewska-duraj@uph.edu.pl
tel.: 25 643 18 46 (kontakt w podanych godzinach)

Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Dnia 8 października 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dn.11 października 2015. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo wynosi 150 złotych ( za semestr) . Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


UWAGA STUDENCI!

Trwa trzecia tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia.

Osoby, które się jeszcze nie zapisały proszone są o dokonanie zapisu.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI!Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Środowisko a działalność człowieka”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Zwyczaje akademickie i dobre maniery”,
- „Edukacja środowiskowa”,
- „Agroenergetyka”,
- „Historia odkryć naukowych”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Prawa człowieka”,
- „Chemia żywności – interesująco i prosto”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Biblia – źródło kultury”,
- „Antyczne dziedzictwo Europy”,
- „Muzyka w kulturze”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Chór akademicki II”,muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.


UWAGA STUDENCI!


W dniach 26 - 27 września 2014 odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowy styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali.

Osoby, które zapiszą się na jazdę konną, będą musiały uzgodnić terminy zajęć z kierownikiem ośrodka jeździeckiego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 06.10.2015 o godzinie 17:00 w budynku Ośrodku Jeździeckiego ul. Kazimierzowska 3.

Osoby, które zapiszą się na zdrowy styl życia, muszą złożyć odpowiednie zaświadczenie w dziekanacie.UWAGA STUDENCI!

W dniu jutrzejszym (25.09.2015) o godzinie 12:00 dla studentów I stopnia i o godzinie 11:00 dla studentów II stopnia rozpoczyna się pierwsza tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 5),
2. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
3. Historia (sem. 3),
4. Matematyka (sem. 5),
5. Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
2. Rolnictwo (sem. 2),
3. Filologia (sem. 3),
4. Filologia polska (sem. 3),
5. Historia (sem. 3),
6. Zarządzanie (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
7. Matematyka (sem. 3),
8. Informatyka (sem 2),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunek zarządzanie – wybiera dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 4 października 2015 r. i realizowane są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Uwaga Studenci I roku studiów pierwszego stopnia!!!


Dnia 1 października 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów I roku studiów pierwszego stopnia, którzy chcieliby zostać zwolnieni z lektoratu jęz. angielskiego z koncową oceną „bardzo dobry”. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie uzyskanie wyniku B2.

Rejestracja trwa do dn. 4 listopada 2015. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Sesje egzaminacyjne w roku 2015/16 odbywać się będą od drugiej połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia. Liczba sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od liczby zarejestrowanych kandydatów. Dokładne daty egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym, tzn. po zakończeniu rejestracji.

Wszystkie egzaminy będą odbywać w piątki w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA!

Prace dyplomowe można zamieszczać w Archiwum Prac Dyplomowych znajdujące się pod adresem https://apd.uph.edu.pl. Na stronie tej można znaleźć również instrukcje dotyczące procesu archiwizacji.