Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów na kierunku kosmetologia

Informacje o programie studiów

Kod: P-UPH-W5-KOS-SL
Nazwa: Program studiów na kierunku kosmetologia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: kosmetologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od L2020/2021) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Podstawa rekrutacji-posiadane świadectwo dojrzałości, ranking punktów. Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat kosmetologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do:

pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody, planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem i przeznaczeniem kosmetyku, poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania, działania i oceny wskazań i przeciwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu, podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry, podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku kosmetologia określone w załączniku do uchwały Nr 121/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku o nazwie kosmetologia oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.

Obwieszczenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 7 czerwca 2022 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów pierwszego stopnia dla kierunku kosmetologia, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 121/2021 senatu UPH z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Obwieszczenie Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 lipca 2022 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów pierwszego stopnia dla kierunku kosmetologia, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 121/2021 senatu UPH z dnia 30 czerwca 2021 roku.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)