Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów na kierunku informatyka (inżynierskie, profil praktyczny)

Informacje o programie studiów

Kod: P-UPH-WS-INF-NI
Nazwa: Program studiów na kierunku informatyka (inżynierskie, profil praktyczny)
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
informatyka bezpieczeństwo systemów komputerowych
informatyka grafika komputerowa
informatyka programowanie systemów i baz danych
informatyka systemy i sieci komputerowe
informatyka systemy informatyczne zarządzania
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadane świadectwo dojrzałości, ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier informatyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu praktycznym posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne charakterystyczne dla kierunku Informatyka, a ponadto jest przygotowany do realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi, pracy w firmach informatycznych na stanowiskach zajmujących się budową, wdrażaniem i pielęgnacją (serwisem , konserwacją) urządzeń, narządzi i systemów informatycznych oraz potrafi zarządzać i administrować średniej wielkości systemem informatycznym.

Absolwent specjalności „Programowanie systemów i baz danych” ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie programowania systemów informatycznych i baz danych, w tym w szczególności w swoich rozwiązaniach wykorzystuje metody i narzędzia grafiki komputerowej. Umie projektować i programować rozproszone bazy danych dopasowane do określonych warunków i wymagań przy wykorzystaniu różnych technik, technologii i narzędzi programowania. Potrafi także projektować i programować wybrane aplikacje internetowe i rozproszone oraz je użytkować i administrować nimi.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Informatyka określone są Uchwałą Nr 48/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku informatyka.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka określone w załączniku nr 1 uchwały nr 67/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z 20 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a także specjalnościowe efekty kształcenia oraz programy studiów na kierunku Informatyka określone uchwałą nr 6/218 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2017/2018

Efekty kształcenia dla kierunku informatyka, określone w załączniku nr 11 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą

nr 74/2012 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 27.06.2012 w sprawie uchwalenia nowych planów i programów kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek informatyka

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)