Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów na kierunku informatyka (inżynierskie, profil praktyczny)

Informacje o programie studiów

Kod: P-UPH-WS-INF-SI
Nazwa: Program studiów na kierunku informatyka (inżynierskie, profil praktyczny)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
informatyka grafika komputerowa
informatyka programowanie systemów i baz danych
informatyka systemy i sieci komputerowe
informatyka mobilne systemy komputerowe
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadane świadectwo dojrzałości, ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier informatyki
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Informatyka określone są Uchwałą Nr 95/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 7 lipca 2020 w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku informatyka.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Efekty uczenia się dla kierunku Informatyka określone są Uchwałą Nr 48/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku informatyka.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka określone w załączniku nr 1 uchwały nr 67/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z 20 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a także specjalnościowe efekty kształcenia oraz programy studiów na kierunku Informatyka określone uchwałą nr 6/2018 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr zimowy 2017/2018

Efekty kształcenia dla kierunku informatyka, określone w załączniku nr 11 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą

nr 74/2012 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 27.06.2012 w sprawie uchwalenia nowych planów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek informatyka

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)