Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku informatyka (profil praktyczny)

Informacje o programie studiów

Kod: P-UPH-WS-INF-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku informatyka (profil praktyczny)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
informatyka inteligencja obliczeniowa
informatyka Inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego
informatyka projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
informatyka sieci komputerowe i systemy rozproszone
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu inżyniera, ocena na dyplomie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent specjalności Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne charakterystyczne dla kierunku Informatyka, a ponadto jest przygotowany do projektowania aplikacji internetowych i rozproszonych, modelowania i programowania multimedialnych i obiektowych systemów baz danych, identyfikacji, modelowania i wykorzystania w praktyce projektowania algorytmów i procesów eksploracji danych, projektowania, programowania i wdrażania systemów o charakterze hurtowni danych, administrowania i zarządzania systemami baz danych, projektowania zintegrowanych systemów informatycznych dla różnych organizacji.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr letni 2020/2021 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Informatyka określone są w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 95/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 7 lipca 2020 w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku informatyka.

Treści nauczania:
Semestr letni 2018/2019 - Semestr zimowy 2020/2021

Efekty dla kierunku informatyka, określone w załączniku nr 2 do Uchwały nr 67/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny oraz programów studiów określonych Uchwałą nr 12/2017 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 18.10.2017 roku w sprawie uchwalenia nowych planów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunek informatyka

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)