Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku dietetyka niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-JM-DIET-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku dietetyka niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: dietetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z1997/1998 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

Posiadanie świadectwa dojrzałości. Rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy, matematyka.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr letni 2016/2017

Posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ranking punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy, matematyka.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat dietetyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku dietetyka jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji), szkolnictwie zawodowym - po uzyskaniu uprawnień wyszczególnionych w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ponadto absolwent jest przygotowany do: współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego, współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Dalsze studia:

Możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku dietetyka, określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia dla kierunku dietetyka oraz plan i program studiów dla kierunku Dietetyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia określone uchwałą nr 182/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dn. 21 czerwca 2017 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku dietetyka, określone w załączniku nr 6 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz w programie studiów zatwierdzonym przez Radę Wydziału Przyrodniczego w uchwale nr 168/2015 z dnia 13 maja 2015 roku.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)