Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-NS-BWE-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2020/2021) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadane świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureat) albo matury europejskiej (European Baccalaureat).

Rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z przedmiotów : obowiązkowo z języka obcego oraz do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat bezpieczeństwa wewnętrznego
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, określone w Załączniku 1 i Załączniku 2 do Uchwały nr 33/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)