Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów drugiego stopnia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-W1-ZOA-SU
Nazwa: Program studiów drugiego stopnia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zoopsychologia z animaloterapią
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od L2021/2022) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu inżyniera lub mgr inżyniera. Podstawą rekrutacji dla kandydatów na studia jest ocena z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku innego kierunku studiów, obejmująca zagadnienia z zakresu modułów /zajęć kierunkowych do których odnoszą się efekty uczenia się właściwe dla studiów pierwszego stopnia tego kierunku.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier zoopsychologii z animaloterapią
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich kierunku zoopsychologia z animaloterapią posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie pielęgnacji, kinezyterapii zwierząt towarzyszących oraz przygotowania i szkolenia zwierząt do pracy terapeutycznej, asystujących w terapii osób ze specjalnymi potrzebami. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności dotyczących genomiki i organizacji hodowli zwierząt, biotechnologii rozrodu, bioaktywnych składników diety oraz socjologii zwierząt towarzyszących i wykorzystywanych w animaloterapii. Absolwent ma umiejętności w zakresie współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, swobodnie posługuje się narzędziami informatycznymi, technikami cyfrowymi, fachową literaturą i normami etycznymi w podejmowanej działalności zoopsychologicznej i animaloterapeutycznej. Poprzez połączenie wiedzy z nabytymi umiejętnościami absolwent jest przygotowany do funkcjonowania w zawodzie zoopsychologa, jest specjalistą od relacji człowieka ze zwierzęciem towarzyszącym.

Absolwent posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach państwowych i podmiotach gospodarczych różnego szczebla utrzymujących zwierzęta, jako kompetentna osoba zajmująca się szkoleniem, pielęgnacją i dobrostanem zwierząt, jako administrator hoteli i schronisk dla zwierząt, w służbach kontrolujących dobrostan zwierząt, w ośrodkach zajmujących się rehabilitacją zwierząt. Jest przygotowany do podjęcia współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz innymi organizacjami. Jest gotów do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent poprzez aktywny udział w trakcie studiów w pracach badawczych jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych lub kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik do Uchwały nr 90/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku o nazwie zoopsychologia z animaloterapią, ustalenia zasad rekrutacji na ten kierunek oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)