Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku pedagogika

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-W4-PED-NU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku pedagogika
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: pedagogika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
pedagogika edukacja szkolna
pedagogika edukacja wieku dziecięcego
pedagogika profilaktyka społeczna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku pedagogika dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

- możliwość kontynuowania nauki w szkole doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą Nr 97 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku pedagogika oraz ustalenia programów studiów dla kierunku pedagogika.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika, określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia ( Dz. U. nr 253, poz.1521).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)