Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-W4-PED-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: pedagogika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
pedagogika animator i menedżer kultury
pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa
pedagogika edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
pedagogika edukacja wczesnoszkolna z reedukacją
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa z etyką
pedagogika pedagogika z plastyką i edukacją regionalną
pedagogika przysposobienie obronne i obrona cywilna
pedagogika pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2008/2009 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Drugi semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Trzeci semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Czwarty semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Piąty semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Szósty semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Pierwszy semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Drugi semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Trzeci semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Czwarty semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Piąty semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Szósty semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Pierwszy semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Drugi semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Trzeci semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Czwarty semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Piąty semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Szósty semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Drugi semestr pedgogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Trzeci semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Czwarty semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Piąty semsetr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Szósty semsestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Pierwszy semestr pedagogiki specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Drugi semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa z etyką Trzeci semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa z etyką Czwarty semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa z etyką Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką Trzeci semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką Czwarty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką Piąty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką Szósty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką Pierwszy semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Trzeci semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Czwarty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Piąty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Szósty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Pierwszy semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Drugi semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Trzeci semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Czwarty semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Piąty semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Szósty semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Pierwszy semestr pedagogiki specjalność pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Drugi semestr pedagogiki Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ranking punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest świadomy własnej roli zawodowej, rozumie pogłębioną rzeczywistość edukacyjną. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika oraz program studiów dla kierunku Pedagogika określony Uchwałą nr 145/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 31 maja 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz.131).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)