Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-W5-PIE-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: pielęgniarstwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od L2020/2021) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister pielęgniarstwa
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę i zdolności do sprawowania zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki zadań zawodowych. W toku studiów nabył nowych kompetencji, m.in. ordynowania leków i wypisywania recept, kierowania na badania laboratoryjne, koordynowania opieki w ramach POZ plus, porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo, określone w załączniku do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Nr 5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku o nazwie pielęgniarstwo oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.

Program studiów dla kierunku pielęgniarstwo II stopnia sporządzono na podstawie załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U z 2019r. poz. 1573 ze zm.).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)