Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-BNA-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo europejskie
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo narodowe służby policyjne
bezpieczeństwo narodowe zarządzanie kryzysowe w administracji
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

posiadane świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureat) albo matury europejskiej (European Baccalaureat).

Rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych spośród dwóch wybranych przedmiotów: obowiązkowo język obcy, do wyboru: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2014/2015 - Semestr zimowy 2016/2017

ranking punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych spośród dwóch wybranych przedmiotów: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat bezpieczeństwa narodowego
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o studia II stopnia, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 32/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz w Załączniku nr 2 do powyższej uchwały, stanowiącym program studiów.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 38/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz program studiów określony Uchwałą nr 167/2019 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe w tym efektów uczenia się.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 38/2019

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie

ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz program studiów określony

Uchwałą nr 167/2019 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie programów

studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe w tym efektów uczenia się.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr zimowy 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, określone w załączniku nr 2 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 127/2015 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr letni 2014/2015

Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, określone w załączniku nr 2 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 151/2012 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 4 lipca 2012 w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)