Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-BNA-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo narodowe polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie
bezpieczeństwo narodowe wywiad konkurencyjny
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister bezpieczeństwa narodowego
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki w szkole doktorskiej oraz możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, określone w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 150/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)