Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-BWE-NU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
bezpieczeństwo wewnętrzne służby bezpieczeństwa wewnętrznego
bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister bezpieczeństwa wewnętrznego
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki w szkole doktorskiej oraz możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, określone w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 103/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne określone w Załączniku nr 4 do powyższej uchwały.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2020/2021

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, określone w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 24/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie bezpieczeństwo wewnętrzne oraz program studiów określony Uchwałą nr 41/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planów i programów studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, określone w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 24/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie bezpieczeństwo wewnętrzne oraz program studiów określony Uchwałą nr 127/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)