Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-BWE-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
bezpieczeństwo wewnętrzne ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
bezpieczeństwo wewnętrzne obrona terytorialna kraju
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadane świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureat) albo matury europejskiej (European Baccalaureat).

Rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z przedmiotów : obowiązkowo z języka obcego oraz do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat bezpieczeństwa wewnętrznego
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o studia II stopnia, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, określone w Załączniku 1 i Załączniku 2 do Uchwały nr 33/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 24/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz programi studiów w tym efekty uczenia się określony Uchwałą nr 168/2019 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie programów studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 24/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie bezpieczeństwo wewnętrzne oraz program studiów określony Uchwałą nr 127/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)