Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-EPW-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mogą ubiegać się absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskane zgodnie z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz absolwentów kierunków lub specjalności nauczycielskich posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskane zgodnie z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań działalności nauczycielskiej mającej na celu umożliwienie dzieciom i innym powiązanym edukacyjnie podmiotom prawidłowe funkcjonowanie w społecznie oczekiwanych rolach na miarę ich potrzeb i możliwości.

Absolwent potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej) z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Absolwent jest gotów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, podejmowana decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

Absolwent kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł magistra. Jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zatwierdzone Uchwałą nr 37/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku o nazwie edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Uchwałą nr 214/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia efektów specjalnościowych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia. Program studiów dla kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna określony Uchwałą nr 215/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia planów i programów studiów na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia I i II stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)