Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku filologia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-FIL-FA-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku filologia niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
filologia język angielski w biznesie z translatoryką
filologia anglistyka
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2015/2016 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy;

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku filologia studia I stopnia zostały określone w załączniku Nr 1 Uchwały Nr 18/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2020 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr zimowy 2019/2020

Efekty kształcenia dla kierunku filologia, określone w załączniku do uchwały nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia oraz program studiów określony uchwałą nr 147/2017 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 31 maja 2017 roku sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia dla kierunku filologia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)