Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku filologia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-FIL-FA-NU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku filologia niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
filologia anglistyka
filologia filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
filologia język angielski w biznesie z translatoryką
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2015/2016 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i specjalności, albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister filologii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia, określone w załączniku do uchwały nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia oraz program studiów określony uchwałą nr 147/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia dla kierunku filologia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)