Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku filologia niestacjonarne

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-FIL-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku filologia niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
filologia anglistyka
filologia rusycystyka
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy;

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat neofilologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada umiejętności językowe na poziomie min. C1 (wg ESOKJ) w mowie i piśmie, a także wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Ponadto, absolwent nabył kompetencje społeczne niezbędne w kontaktach międzyludzkich, lokalnych i międzynarodowych, przydatnych zarówno w sektorze usług (turystyka, biznes, administacja państwowa), jak i wielu innych obszarach działalności zawodowej, w których znajomość języka obcego jest pożądana.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia, określone w załączniku do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 31/2013 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia oraz uchwałą nr 140/2013 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planach i programach kształcenia dla kierunku filologia na studiach I stopnia.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)