Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku filologia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-FIL-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku filologia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
filologia germanistyka
filologia anglistyka
filologia rusycystyka
filologia język angielski w biznesie z translatoryką
filologia filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2013/2014 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i specjalności, albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister neofilologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów odznacza się wysoką kompetencją językową (poziom biegłości C2 wg ESOKJ) w mowie i piśmie. Zdobywa wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne obejmujące wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Szeroka wiedza o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia podjęcie pracy w organizacjach i instytucjach zajmujących się kulturą, w mediach, muzeach, wydawnictwach, a także w różnych sektorach usług: konsularnych, turystycznych, biznesu, administacji państwowej, doradztwa i zarządzania, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych oraz wielu innych obszarach zawodowej działalności, gdzie znajomość języka obcego jest atutem.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia, określone w załączniku do uchwały nr 61/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia oraz określenia opisu efektów kształcenia na tym kierunku oraz program studiów określony uchwałą nr 10/2014 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia dla kierunku filologia na studiach I i II stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)