Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku filologia polska stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-FPL-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku filologia polska stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filologia polska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
filologia polska język polski z logopedią
filologia polska komunikacja społeczna i praca wydawnicza
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ranking punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminów maturalnych w przypadku kandydatów z "nową maturą", części ustnej i pisemnej egzaminów dojrzałości w przypadku kandydatów ze "starą maturą" z następujących przedmiotów: język polski (obowiązkowo), język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie (jeden do wyboru).

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat filologii polskiej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska określone w załączniku do Uchwały nr 17/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia polska.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Efekty uczenia się dla kierunku filologia polska, określone w załączniku do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 144/2019 z dnia 25 września 2019 roku, w sprawie określenia opisu efektów i ustalenia programu studiów dla kierunku filologia polska.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska określone w załączniku do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 217/ 2018 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczego Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów i programów kształcenia na kierunku filologia polska. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2014/2015 - Semestr letni 2017/2018

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska, określone w załączniku nr 8 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 149/ 2015 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia. Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)