Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-FPL-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: filologia polska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
filologia polska język polski z logopedią
filologia polska filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym
filologia polska komunikacja społeczna i praca wydawnicza
filologia polska translatoryka i kreacja tekstu
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister filologii polskiej
Uprawnienia zawodowe:

Filologia polska to kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), jak też daje praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje szeroką wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe, zgodnie ze studiowaną specjalnością.

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do kontynuowania rozwoju naukowego w Szkole Doktorskiej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej i studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2022/2023 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku filologia polska określone w załączniku do Uchwały nr 56/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia31 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany specjalności na kierunku filologia polska oraz ustalenia programu studiów dla kierunku filologia polska

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr zimowy 2021/2022

Efekty uczenia się dla kierunku filologia polska określone w załączniku do Uchwały nr 26/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia dyscypliny wiodącej oraz zmian w efektach kształcenia na kierunku filologia polska oraz program studiów określony Uchwałą nr 144/ 2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku filologia polska

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr zimowy 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska, określone w załączniku do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 149 /2015 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)