Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku historia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-HIS-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku historia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: historia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
historia nauczycielska
historia nauczycielska z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
historia turystyka historyczno-wojskowa i promocja dziedzictwa narodowego
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych w przypadku kandydatów z "nową maturą"oraz egzaminów dojrzałości w przypadku kandydatów ze "starą maturą" z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku historia studiów pierwszego stopnia określone w załączniku nr 1 do Uchwały nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia oraz program studiów pierwszego stopnia dla kierunku historia określony w załączniku nr 3 do Uchwały nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Program studiów I stopnia dla kierunku historia, w tym efekty uczenia się określone w załączniku nr 1 Uchwały Nr 145/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia oraz program studiów określonych Uchwalą Nr 326/2019 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie programu studiów I i II stopnia na kierunku historia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku historia, określone w załączniku nr 10 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 191/2018 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla specjalności archiwistyka i biurowość współczesna na kierunku historia i Uchwałą nr 192/2018 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i programu kształcenia na kierunku historia I i II stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2017/2018

Efekty kształcenia dla kierunku historia, określone w załączniku nr 10 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 148/2017 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2016/2017 - Semestr zimowy 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku historia, określone w załączniku nr 10 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 110/2016 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (DZ.U. z 2012 r. poz.131).

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2014/2015 - Semestr letni 2015/2016

Efekty kształcenia dla kierunku historia, określone w załączniku nr 10 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 128/2015 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)