Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku historia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-HIS-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku historia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: historia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
historia nauczycielska
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister historii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku historia studiów drugiego stopnia określone w załączniku nr 2 do Uchwały nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia oraz program studiów drugiego stopnia dla kierunku historia określony w załączniku nr 4 do Uchwały nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - Semestr letni 2020/2021

Efekty uczenia się dla kierunku historia studiów II stopnia określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia oraz program studiów II stopnia dla kierunku historia określony w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 16/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Efekty uczenia się dla kierunku historia określone w załączniku nr 2 do Uchwały nr 44/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia oraz program studiów określony Uchwałą nr 326/2019 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie programu studiów I i II stopnia na kierunku historia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku historia, określone w załączniku nr 10 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 192/2018 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2016/2017 - Semestr letni 2017/2018

Efekty kształcenia dla kierunku historia, określone w załączniku nr 10 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 171/2016 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2015/2016

Efekty kształcenia dla kierunku historia, określone w załączniku nr 10 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 128/2015 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.z 2012 r.poz. 131

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)