Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku kryminologia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-KRM-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku kryminologia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: kryminologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister kryminologii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki w szkole doktorskiej oraz możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty uczenia dla kierunku kryminologia, określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 104/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku kryminologia oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku stanowiący załącznik nr 2 do powyższej uchwały.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2020/2021

Efekty dla kierunku kryminologia, określone w Załączniku do Uchwały nr 38/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie kryminologia oraz program studiów określony Uchwałą nr 166 /2019 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów studiów na kierunku kryminologia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty dla kierunku kryminologia, określone w Załączniku do Uchwały nr 38/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie kryminologia oraz program studiów określony Uchwałą nr 216/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia na kierunku kryminologia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)