Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku logopedia z audiologią stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-LGA-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku logopedia z audiologią stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: logopedia z audiologią
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2017/2018 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rozmowa kwalifikacyjna - sprawdzenie poprawności wymowy (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu; konkurs świadectw dojrzałości: obowiązkowo język polski

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat logopedii z audiologią
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu diagnozowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy i słuchu w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej. Może również, jako specjalista z zakresu emisji głosu i techniki mówienia, być zatrudniony w placówkach kulturalno-oświatowych i mediach. Absolwent potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjnych ze specjalistami m.in. z dziedziny psychologii, pedagogiki, ortodoncji, psychiatrii, neurologii. Jest przygotowany do prowadzenia badań w zakresie biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych uwarunkowań zachowań językowych, patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku logopedia z audiologią uzyskuje przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela-logopedy, może podejmować pracę w placówkach oświatowych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach i ogniskach dziecięcych oraz także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach, szpitalach, gabinetach w służbie zdrowia, w mediach - pod warunkiem podjęcia i ukończenia studiów na kierunku logopedia drugiego stopnia, czyli na poziomie magisterskim.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/2020 - Semestr letni 2021/2022

Efekty uczenia się dla kierunku logopedia z audiologią, określone w załączniku do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 136/2019 z dnia 25 września 2019 roku, w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku logopedia z audiologią oraz ustalenia programu studiów dla kierunku logopedia z audiologią wraz z Obwieszczeniem Rektora nr 4/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku. Ponadto kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Treści nauczania:
Rok akademicki 2017/2018 - Rok akademicki 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku logopedia z audiologią, określone w załączniku do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów logopedia z audiologią, oraz program studiów określony uchwałą nr 168/2017 zatwierdzoną przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu 28 czerwca 2017, Ponadto kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)