Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku logopedia - stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-LGP-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku logopedia - stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: logopedia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
logopedia
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych (od Z2020/2021) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ukończone studia I stopnia na kierunku logopedia lub logopedia z audiologią lub pokrewnym kierunku studiów, nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane zgodnie z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Za kierunki pokrewne uważa się kierunki z uprawnieniami nauczycielskimi: logopedia ogólna z różnymi specjalnościami np. logopedią kliniczną, logopedię szkolną oraz specjalności logopedyczne na kierunkach filologicznych, pedagogicznych, medycznych (np. język polski z logopedią, nauczanie wczesnoszkolne z logopedią, pedagogika specjalna z logopedią).

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister logopedii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia kierunku logopedia posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania rozwoju naukowego w Szkole Doktorskiej. Jest również przygotowany do zdobywania odpowiednich specjalizacji regulujących awanse zawodowe pracowników służby zdrowia. Ukończone studia II stopnia na kierunku logopedia dają możliwość zatrudnienia we wszystkich typach placówek logopedycznych resortu oświaty i zdrowia oraz prowadzenia prywatnej działalności w ramach usług logopedycznych.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i kontynuowania nauki w szkole doktorskiej.

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku logopedia drugiego stopnia określone Uchwałą nr 104/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów, w tym efektów uczenia się, dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku o nazwie logopedia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)