Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-PED-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: pedagogika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
pedagogika animator i menedżer kultury
pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa
pedagogika edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
pedagogika edukacja wczesnoszkolna z reedukacją
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa z etyką
pedagogika pedagogika z plastyką i edukacją regionalną
pedagogika przysposobienie obronne i obrona cywilna
pedagogika pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2008/2009 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Pierwszy semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Pierwszy semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Drugi semestr pedgogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Czwarty semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Piąty semsetr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Szósty semsestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z reedukacją Pierwszy semestr pedagogiki specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Pierwszy semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Trzeci semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Czwarty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Piąty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Szósty semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką i edukacją regionalną Pierwszy semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Drugi semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Trzeci semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Czwarty semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Piąty semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Szósty semestr pedagogiki specjalność przysposobienie obronne i obrona cywilna Pierwszy semestr pedagogiki specjalność pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją Drugi semestr pedagogiki specjalność animator i menedżer kultury Drugi semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa Drugi semestr pedagogiki specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika z plastyką Drugi semestr pedagogiki specjalność pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją Drugi semestr pedagogiki specjalność edukacja dla bezpieczeństwa z etyką

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ranking punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia dysponuje zaawansowaną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest świadomy własnej roli zawodowej, rozumie pogłębioną rzeczywistość edukacyjną. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 97/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku pedagogika oraz ustalenia programów studiów dla kierunku pedagogika.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2019/2020

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika oraz program studiów dla kierunku Pedagogika określony Uchwałą nr 145/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 31 maja 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz.131).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)