Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku pedagogika stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-PED-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku pedagogika stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: pedagogika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
pedagogika animator i menedżer kultury
pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa
pedagogika edukacja szkolna
pedagogika edukacja wieku dziecięcego
pedagogika profilaktyka społeczna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z1997/1998 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej.

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

Dalsze studia:

- możliwość kontynuowania nauki w szkole doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą Nr 58 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku pedagogika.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - Semestr letni 2020/2021

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą Nr 97 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku pedagogika oraz ustalenia programów studiów dla kierunku pedagogika.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą Nr 97 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku pedagogika oraz ustalenia programów studiów dla kierunku pedagogika.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Uchwałą nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika oraz program studiów dla kierunku Pedagogika określony Uchwałą nr 145/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 31 maja 2017 r.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika, określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia ( Dz. U. nr 253, poz.1521).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)