Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-PES-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: pedagogika specjalna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat pedagogiki specjalnej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku pedagogika specjalna posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod i technik w obszarze pedagogiki specjalnej oraz posiada umiejętności tworzenia programów odziaływań wychowawczych i środowiskowych do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma kwalifikacje pozwalające na samodzielne poszukiwanie rozwiązań praktycznych i tworzenia własnego warsztatu metodycznego z zakresu pedagogiki specjalnej.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 5/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie pedagogika specjalna oraz Uchwałą nr 73/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia efektów specjalnościowych na kierunku pedagogika specjalna, studia I i II stopnia. Program studiów dla kierunku Pedagogika specjalna określony Uchwałą nr 74/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia planów i programów studiów na kierunku pedagogika specjalna, studia I i II stopnia. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz.131).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)