Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-PES-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: pedagogika specjalna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Podstawą rekrutacji jest ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadającego przygotowanie pedagogiczne

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna w pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w pedagogice specjalnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi, a także różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności pedagogicznej, w tym rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Absolwent potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze zainteresowania nauk społecznych (zwłaszcza w dziedzinie pedagogiki specjalnej) z wykorzystaniem nowej wiedzy oraz samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. Gotowy jest do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia, podejmowania decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i kontynuowania nauki w szkole doktorskiej.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 79/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku pedagogika specjalna oraz ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 5/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie pedagogika specjalna oraz Uchwałą nr 73/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia efektów specjalnościowych na kierunku pedagogika specjalna, studia I i II stopnia. Program studiów dla kierunku Pedagogika specjalna określony Uchwałą nr 74/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 17 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia planów i programów studiów na kierunku pedagogika specjalna, studia I i II stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)