Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo stacjonarne (7 sem)

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WP-PIE7-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo stacjonarne (7 sem)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: pielęgniarstwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Posiadanie świadectwa dojrzałości. Na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w postępowaniu kwalifikacyjnym z uwzględnieniem punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język polski, język obcy.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Posiadanie świadectwa dojrzałości. Na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w postępowaniu kwalifikacyjnym z uwzględnieniem punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat pielęgniarstwa
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku pielęgniarstwo, na swój wniosek, po uzyskaniu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz po wpisie do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych uzyskuje „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki ”

absolwent posiada:

a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

absolwent potrafi:

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,

d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,

e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

absolwent:

a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty dla kierunku pielęgniarstwo, określone w załączniku do Uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku pielęgniarstwo oraz ustalenia programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo, sporządzone na podstawie załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U z 2019r. poz. 1573 ze zm.). Obwieszczenie Nr 1/2020 Retora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2020 roku o sprostowaniu omyłek w Uchwale Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku pielęgniarstwo oraz ustalenia programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty dla kierunku pielęgniarstwo, określone w załączniku do Uchwały nr 60/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie pielęgniarstwo, na podstawie załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U z 2012r. poz. 631 ze zm.) oraz program studiów określony uchwałą nr 130/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz uchwałami:

Uchwałą nr 232/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian w planach studiów kierunku Pielęgniarstwo.

Uchwałą Nr 134/2018 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian w planach studiów dla kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Przyrodniczym.

Uchwałą Nr 135/2018 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu i programu dla kierunku Pielęgniarstwo ( w systemie weekendowym), studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Uchwałą Nr 199/2018 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie i programie studiów na kierunku pielęgniarstwo.

Uchwałą Nr 273/2018 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie studiów na kierunku pielęgniarstwo 6 i 7 semestralne.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)