Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WP-ZOA-SI
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zoopsychologia z animaloterapią
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

podstawą rekrutacji dla kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek zoopsychologia z animaloterapią jest ranking, sporządzony z uwzględnieniem punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ranking punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier zoopsychologii z animaloterapią
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy ze zwierzętami. Ma wiedzę dotyczącą behawioru różnych gatunków zwierząt, ich obsługi oraz zasad pielęgnacji, przeprowadzania szkoleń zwierząt amatorskich w zakresie wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia codziennego, a także wspomagających terapię osób o różnym spektrum niepełnosprawności. Absolwent ma umiejętności dostosowywania swoich działań do nadrzędnych celów w ramach funkcjonowania jako zoopsycholog oraz kontrolowania efektywności procesu terapii z udziałem zwierząt. Ma także umiejętności w zakresie współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z innymi podmiotami realizując i ewaluując podejmowane twórcze działania. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności zoopsychologicznej i animaloterapeutycznej. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym wyszukiwanie informacji i nawiązywanie kontaktów zawodowych.

Kwalifikacje Absolwenta umożliwiają podjęcie pracy jako administrator hoteli dla zwierząt, schronisk oraz profesjonalnych hodowli zwierząt towarzyszących i gospodarskich, jako pracownik podmiotów gospodarczych i organizacji zajmujących się problemami dobrostanu i profilaktyki weterynaryjnej. Absolwent może również podjąć pracę w: placówkach systemu edukacji, placówkach zdrowia lub pomocy społecznej, placówkach wspomagania terapeutycznego. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne niezbędne do prowadzenia terapii z udziałem zwierząt podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych z osobami zdrowymi i z niepełnosprawnością, zgodnych ze standardami animaloterapii oraz wymogami dotyczącymi kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w tym osób z niepełnosprawnością. Zasób wiedzy zdobytej podczas studiowanego kierunku może zostać wykorzystany również przez Absolwenta do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2020/2021 - ...

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik do uchwały nr 37/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zoopsychologia z animaloterapią, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi

obwieszczeniem nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 grudnia 2021 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów dla kierunku zoopsychologia z animaloterapią, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 37/2020 Senatu UPH z dnia 26 kwietnia

2020 r.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2019/2020

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik do uchwały nr 142/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zoopsychologia z animaloterapią, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 grudnia 2021 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów dla kierunku zoopsychologia z animaloterapią, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 142/2019 Senatu UPH z dnia 25 września 2019 r.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Efekty uczenia dla kierunku Zoopsychologia z animaloterapią zostały określone w Uchwale Nr 14/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie zoopsychologia z animaloterapią oraz w Uchwale Nr 75/2018 Rady Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu i programu studiów na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)