Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-ADM-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: analityka z diagnostyką molekularną
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2015/2016 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty. Ostateczna liczba punktów liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

złożenie dokumentów, ranking punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, przedmioty do wyboru brane pod uwagę w postepowaniu kwalifikacyjnym: biologia, chemia, fizyka,geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat analityki z diagnostyką molekularną
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Analityka z diagnostyką molekularną, jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych, w tym w nowoczesnych laboratoriach stosujących techniki molekularne w zakresie wykonywania podstawowej analityki i diagnostyki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny.

Absolwent przygotowany jest także do pracy w administracji samorządowej w różnych szczebli.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

Efekty dla kierunku Analityka z diagnostyką molekularną określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną oraz określenia opisu efektów kształcenia dla tego kierunku oraz program studiów określony uchwałą nr 173/2015 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie i programie studiów na kierunku analityka z diagnostyką molekularną, studia stacjonarne I stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku analityka z diagnostyką molekularną określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną oraz określenia opisu efektów kształcenia dla tego kierunku oraz program studiów określony uchwałą nr 173/2015 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian w planie i programie studiów na kierunku analityka z diagnostyką molekularną, studia stacjonarne I stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)