Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku biologia niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-BIO-NU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku biologia niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: biologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
biologia biologia z analityką
biologia biologia środowiska z ekoturystyką
biologia zarządzanie środowiskiem
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu licencjata kierunku biologia lub kierunków pokrewnych, dyplomu inżyniera kierunków pokrewnych.W przypadku innych kierunków studiów- obowiązuje pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku biologia, określone w załączniku nr 4 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 109/2012 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu studiów na kierunku Biologia studia niestacjonarne II-stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)