Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku biologia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-BIO-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku biologia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: biologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
biologia biologia z analityką
biologia biologia z przyrodą
biologia biologia eksperymentalna z biotechnologią
biologia biologia środowiska z ekoturystyką
biologia biologia waloryzacja przyrodnicza
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

złożenie dokumentów, ranking punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, przedmioty do wyboru brane pod uwagę w postepowaniu kwalifikacyjnym: biologia, chemia, fizyka,geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe: (tylko po angielsku)

First-cykle programme graduates are prepared to hold positions in research, test and diagnostic laboratories, which handle basic analytics and diagnostics, and they have acquired specialist knowledge and skills needed to do basic research work on biological material. The graduates may also work in local government administration institutions and offices at different levels and in business entities related to the protection of natural environment.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2016/2017 - ...

Efekty kształcenia dla kierunku biologia określone w załączniku nr 8 do uchwały nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 154/2015 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia programu studiów na kierunku Biologia studia stacjonarne I - stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2015/2016

Efekty kształcenia dla kierunku biologia okreslone w załączniku nr 4 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 106/2012 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu studiów na kierunku Biologia studia stacjonarne I - stopnia.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)