Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-BPZ-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: bioinżynieria produkcji żywności
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2014/2015 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów zawodowych na kierunku bioinżynieria produkcji żywności lub pokrewnym oraz uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu produkcji i podstaw przetwarzania surowców żywnościowych w aspekcie żywienia człowieka. Zdobył rozszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik i technologii stosowanych w produkcji żywności, a także systemów kontroli jakości żywności i jej bezpieczeństwa zdrowotnego oraz gospodarki produktami ubocznymi. Zapoznał się z możliwościami wykorzystania osiągnięć mikrobiologii, biochemii i genetyki molekularnych w produkcji i przetwórstwie surowców żywnościowych, procesami produkcyjnymi w przemyśle rolno-spożywczym, zasadami projektowania produktu żywnościowego oraz funkcjonowania rynku żywności.

Absolwent jest kompleksowo przygotowany do pracy w różnych podmiotach ukierunkowanych na produkcję surowców żywnościowych, przemysłu rolno-spożywczego, jednostkach zajmujących się obrotem, dystrybucją i przetwórstwem surowców żywnościowych, instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności, standaryzacją i certyfikacją żywności, laboratoriach analitycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych i audytujących w łańcuchu żywnościowym. Pogłębił umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu bioinżynierii produkcji żywności.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku bioinżynieria produkcji żywności określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 56/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz planu studiów i programu kształcenia określonych uchwałą nr 159/2015 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia w planie studiów i programie kształcenia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności, studia stacjonarne II-go stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)