Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku biologia sądowa stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-BS-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku biologia sądowa stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: biologia sądowa
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2017/2018 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty. Ostateczna liczba punktów liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród : biologia, chemia, fizyka, geografia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat biologii sądowej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Biologia sądowa jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a w szczególności w laboratoriach kryminalistycznych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień absolwent jest także gotów do pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Ponadto absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli oraz w placówkach ochrony przyrody i środowiska.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty dla kierunku Biologia sądowa są określone w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu nr 17/2017 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia sądowa oraz określenia efektów kształcenia i programu studiów dla tego kierunku określonych uchwałą 107/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego w sprawie uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Biologia sądowa, studia stacjonarne I stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)