Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku dietetyka stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-DIET-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku dietetyka stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: dietetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z1997/1998 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem ocen uzyskanych z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2014/2015 - Semestr letni 2016/2017

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem ocen uzyskanych z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów;

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister dietetyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent w oparciu o przygotowanie teoretyczne i praktyczne posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Jest specjalistą w zakresie: planowania i wdrażania, opartego o podstawy naukowe, żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla różnych grup społeczeństwa; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet; rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia; oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia; stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia; prowadzenia edukacji żywieniowej oraz dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu oceny żywności i żywienia oraz do kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Zna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

• publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,

• zakładach żywienia zbiorowego i domach opieki społecznej,

• instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

• jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Ponadto absolwent jest przygotowany do:

• współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego,

• współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Posiada umiejętność pracy z ludźmi chorymi, kierowania zespołami terapeutycznymi oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku dietetyka, określone w Uchwale nr 96/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku dietetyka

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2020/2021

Efekty uczenia się dla kierunku dietetyka, określone w załączniku nr 2 do uchwały nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku dietetyka.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty uczenia się dla kierunku dietetyka, określone w załączniku nr 2 do uchwały nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia dla kierunku dietetyka oraz plan i program studiów dla kierunku Dietetyka, studia stacjonarne drugiego stopnia określone uchwałą nr 183/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku dietetyka, określone w załączniku do uchwały nr 4/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów określonym uchwałą nr 167/2015 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13.05.2015r.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)