Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-GPR-SI
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: gospodarka przestrzenna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ranking punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier gospodarki przestrzennej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna jest przygotowany do pracy w biurach projektowych przy planowaniu przestrzennym oraz opracowaniu studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego; administracji samorządowej i rządowej przy realizacji procesów inwestycyjnych; agencjach rozwoju i doradztwa przy koordynacji procesów rozwoju lokalnego, gospodarki gruntami i nieruchomościami. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

Treści nauczania:

Efekty dla kierunku gospodarka przestrzenna, określone w załączniku do uchwały nr 57/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 29/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna oraz program określony uchwałą nr 131/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia programów studiów na kierunku gospodarka przestrzenna.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)