Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku rolnictwo niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-ROL-NU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku rolnictwo niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: rolnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
rolnictwo agrobiznes
rolnictwo agronomia z agroturystyką
rolnictwo ochrona środowiska przyrodniczego
rolnictwo odnawialne źródła energii z ochroną środowiska Pierwszy semestr rolnictwa sp. Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
rolnictwo odnawialne źródła energii z ochroną środowiska Drugi semestr rolnictwa sp. Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
rolnictwo odnawialne źródła energii z ochroną środowiska Trzeci semestr rolnictwa sp. Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz złożenie wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje gruntowną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach gospodarki rynkowej. Posiada umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji. Posiada pogłębioną wiedzę w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent posiada kompetencje umożliwiające rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z produkcja rolniczą. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia.

Treści nauczania:
Semestr letni 2015/2016 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku rolnictwo, określone w załączniku nr 14 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 233/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 17 maja 2017 w sprawie uchwalenia programu studiów na kierunku Rolnictwo, studia niestacjonarne II-go stopnia.

Treści nauczania:
Semestr letni 2012/2013 - Semestr zimowy 2015/2016

Efekty uczenia się dla kierunku rolnictwo, określone w załączniku nr 14 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 233/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 17 maja 2017 w sprawie uchwalenia programu studiów na kierunku Rolnictwo, studia niestacjonarne II-go stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)