Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku rolnictwo stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-ROL-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku rolnictwo stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: rolnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
rolnictwo agronomia z architekturą krajobrazu
rolnictwo agronomia z agroturystyką
rolnictwo agrobiznes
rolnictwo ochrona środowiska przyrodniczego
rolnictwo odnawialne źródła energii z ochroną środowiska Pierwszy semestr rolnictwa sp. Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
rolnictwo odnawialne źródła energii z ochroną środowiska Drugi semestr rolnictwa sp. Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
rolnictwo odnawialne źródła energii z ochroną środowiska Trzeci semestr rolnictwa sp. Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
rolnictwo produkcja ogrodnicza
rolnictwo planowanie obszarów wiejskich
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu magistra inżyniera lub inżyniera kierunku rolnictwo lub innego pokrewnego kierunku studiów, dla którego efekty uczenia się są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów. Podstawą rekrutacji dla kandydatów na studia jest ocena z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów lub rozmowa kwalifikacyjna w przypadku innego kierunku studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku rolnictwo dysponuje pogłębioną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach gospodarki rynkowej. Posiada umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych. Dysponuje wiedzą z zakresu problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich, funkcjonowania infrastruktury rolniczej oraz kształtowania terenów zieleni.

Ma umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Posiada kompetencje umożliwiające rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z produkcją rolniczą, wykazuje inicjatywę w rozwiązywaniu problemów oraz w sposób odpowiedzialny podejmuje decyzje.

Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podejmowania pracy badawczej, w tym w szkole doktorskiej.

Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr letni 2021/2022 - ...

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik nr 2 do uchwały nr 88/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia zmian w efektach uczenia się i programach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku rolnictwo oraz Obwieszczenie Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 stycznia 2023 roku o sprostowaniu omyłek w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku rolnictwo, stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 88/2021 Senatu UPH z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Treści nauczania:
Semestr letni 2015/2016 - Semestr zimowy 2021/2022

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik nr 2 do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku rolnictwo.

Treści nauczania:
Semestr letni 2012/2013 - Semestr letni 2014/2015

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik nr 2 do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku rolnictwo.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)