Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-TIR-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja niestacjonarne
Tryb studiów: (brak danych)
Rodzaj studiów: (brak danych)
Czas trwania: (brak danych)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
turystyka i rekreacja
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkch doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia: (brak danych)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)