Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-TIR-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: turystyka i rekreacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

Posiadanie świadectwa dojrzałości, rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie dokumentów, lista rankingowa sporządzona na podstawie punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Posiadanie świadectwa dojrzałości, rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie dokumentów, ranking punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, przedmioty do wyboru brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: biologia, chemia, fizyka,geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2014/2015 - Semestr letni 2014/2015

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz uchwały Senatu UMCS w Lublinie Nr XXIII-8.4/13 z dnia 29 maja 2013r. przyjęta na Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dnia 21.10.2014r. decyzją Dziekana Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przeniesiona na kierunek turystyka i rekreacja.

Ranking punktów z egzaminów maturalnych ("nowa matura") lub egzaminów dojrzałości ("stara matura") spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr Letni 2013/2014

Ranking punktów z egzaminów maturalnych ("nowa matura") lub egzaminów dojrzałości ("stara matura") spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat turystyki i rekreacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty uczenia się określone Uchwałą Nr 65/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku turystyka i rekreacja oraz ustalenia programu studiów dla kierunku turystyka i rekreacja.

Obwieszczenie Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 2 marca 2021 roku o sprostowanie omyłek w programie studiów dla kierunku turystyka i rekreacja stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 65/2019 Senatu UPH z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty uczenia się dla kierunku turystyka i rekreacja , określone w uchwale Nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach załącznik Nr 3 z dnia 24 maja 2017 roku oraz program studiów dla kierunku turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne określony uchwałą Nr 184 /2017 Rady Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w dniu 21.06.2017 r .

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2016/2017 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja, określone w załączniku nr 16 do uchwały Senatu nr 28/2012 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczego nr 139/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne I stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2015/2016

Efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja, określone w załączniku nr 16 do uchwały Senatu nr 28/2012 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczego nr 153/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne I stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)