Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku zootechnika stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-ZOO-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku zootechnika stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zootechnika agrokonsulting
zootechnika hipologia
zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
zootechnika terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku zootechnika lub pokrewnym. Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu – w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwenci są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej; w gospodarstwach rolnych i hodowlanych; w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych; w doradztwie rolniczym; w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego. Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych. Zdobył specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie chowu, hodowli i użytkowania zwierząt oraz technologii produkcji zwierzęcej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:
Semestr letni 2020/2021 - ...

Program studiów na kierunku zootechnika drugiego stopnia wraz z efektami uczenia się określony został w załączniku nr 2 do uchwały nr 38/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku zootechnika

Treści nauczania:
Semestr letni 2019/2020 - Semestr zimowy 2020/2021

Program studiów dla kierunku zootechnika drugiego stopnia wraz z efektami uczenia się określony został w załączniku nr 2 do uchwały nr 52/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku zootechnika

Treści nauczania:
Rok akademicki 2012/2013 - Semestr zimowy 2019/2020

Efekty uczenia się dla kierunku zootechnika, określone w załączniku nr 4 do uchwały nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 185/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Zootechnika, studia stacjonarne drugiego stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)