Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunek chemia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WS-CHEM-SI
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunek chemia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: chemia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadane świadectwo dojrzałości, ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier chemii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku chemia posiada kwalifikacje pozwalające ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp., a także do pracy w laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, farmaceutycznych i jednostek naukowo-badawczych oraz laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych takich, jak laboratoria analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

Treści nauczania:

Efekty dla kierunku chemia, określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 25/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia na kierunku chemia oraz program studiów określony uchwałą nr 22/2016 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia planów studiów stacjonarnych 3,5-letnich inżynierskich na kierunku chemia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)