Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku chemia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WS-CHEM-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku chemia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: chemia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
chemia analityka chemiczna
chemia chemia kosmetyków i leków
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadane świadectwo dojrzałości, ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat chemii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku chemia posiada kwalifikacje pozwalające ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiazanych z przemysłem: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp., a także do pracy w laboratoriach medycznych, farmaceutycznych i jednostek naukowo-badawczych oraz laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

Treści nauczania:

Efekty dla kierunku chemia, określone w załączniku nr 5 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 72/2012 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia nowych planów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku chemia

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)