Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku chemia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WS-CHEM-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku chemia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: chemia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu licencjata, ocena na dyplomie lub rozmowa kwalifikacyjna.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister chemii
Uprawnienia zawodowe:

Magister chemii posiada kwalifikacje pozwalające ubiegać się o podejmowanie zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w instytucjach związanych z analityką medyczną i przemysłową, ochroną środowiska, chemią żywności, chemią kosmetyczną oraz pracowniach biochemicznych. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju laboratoriach oraz zakładach przemysłowych,a także jednostkach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska.

Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty dla kierunku chemia, określone w załączniku nr 5 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 72/2012 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia nowych planów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku chemia

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)