Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku informatyka

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WS-INF-SI
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku informatyka
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
informatyka programowanie systemów i baz danych
informatyka systemy i sieci komputerowe
informatyka grafika komputerowa
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadane świadectwo dojrzałości, ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier informatyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia inżynierskich posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne charakterystyczne dla kierunku Informatyka, a ponadto jest przygotowany do realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi; pracy w firmach informatycznych na stanowiskach zajmujących się budową; wdrażaniem i pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych oraz potrafi zarządzać i administrować średniej wielkości systemem informatycznym.

Absolwent specjalności „Programowanie systemów i baz danych” ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie programowanie systemów informatycznych i baz danych, w tym w szczególności ich interfejsów graficznych. Umie projektować i programować rozproszone bazy danych dopasowane do określonych warunków i wymagań przy wykorzystaniu różnych technik, technologii i narzędzi programowania. Potrafi także projektować i programować wybrane aplikacje internetowe i rozproszone oraz je użytkować i administrować nimi.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2016/2017 - ...

Efekty nauczania dla kierunku informatyka, określone w załączniku nr 11 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 42/2015 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 17.06.2015 oraz uchwałą nr 11/2016 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 10.02.2016 w sprawie uchwalenia nowych planów oraz zmian programów kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek informatyka

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2015/2016

Efekty kształcenia dla kierunku informatyka, określone w załączniku nr 11 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą

nr 74/2012 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 27.06.2012 w sprawie uchwalenia nowych planów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek informatyka

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)